fbpx

De beste aanpak van obesitas: minder zitten of intensiever bewegen?

Beweging zittijd kpni pni klinische neuro psycho immunologie

De beste aanpak van obesitas: minder zitten of intensiever bewegen?

Obesitas is een wereldwijd probleem geworden. Niet alleen bij de mens, maar ook bij dieren, zelfs in het wild. De oorzaak blijkt het gestegen CO2-gehalte in de atmosfeer. Deze leidt er toe dat ook de planten meer koolhydraten gaan aanmaken, ten koste van eiwitten en ook fytonutriënten. Mens en dier moeten dus méér planten eten om aan hun eiwitbehoefte te voldoen. En worden dus overgewichtiger.

Tekort aan beweging, maar vooral ‘zittijd’ blijkt de hoogste correlatie te hebben met mortaliteit (1). Sedentariteit en gebrek aan beweging blijken echter twee afzonderlijke risicofactoren te zijn die elkaar niet compenseren (2;3;4;5).

Nederland staat op de tweede plaats van de ‘meest zittende landen’ ter wereld en heeft ook de hoogste incidentie aan depressie. Mexico daarentegen heeft zowat de hoogste BMI, maar een lage zittijd, én een veel lager mortaliteitsrisico. Zittijd induceert vervetting van het lichaam (5), maar blijkbaar is BMI dus niet de belangrijkste risicofactor. Het probleem is dat zitten (langer dan een halfuur) aan hoog tempo vetopslag in/tussen de organen induceert: visceraal vet. Dit ‘buikvet’ is metabool actief, want door de uitzetting van de vetcellen krijgen deze ruimte-en zuurstoftekort, wat leidt tot necrose en (chronische) inflammatie (6). Teveel zitten is dus oorzaak van LGI, metabool syndroom, chronische ziekten, en uiteindelijk een verhoogde mortaliteit.

Hoe geraken we dat buikvet nu kwijt? Buikvet is geen spiervet, dus hoe hard de mens ook traint, buikvet wordt er niet voor gebruikt. Uit onderzoek van topschaakspelers blijkt dat dit vet door de hersenen gebruikt wordt: op een wedstrijddag verbruiken deze (zonder bewegen) 6-7000 kcal/dag (7). In het begin verbruiken de hersenen glucose, maar nog niet halfweg schakelen hun hersenen over op vet als energiebron. Buikvet.

De oplossing: minder dan 3 uur per dag zitten (8;9). En als je binnen het halfuur even opstaat (en beweegt!) wordt deze vetopslag op 60 seconden weer teniet gedaan (10;11).

De kennis in dit artikel is een toepassing van de theoretische achtergrond uit de opleiding Orthomoleculaire Therapie, gevolgd door tientallen therapeuten, medici en gezondheidsprofessionals in België.
Kies voor een dieper inzicht in gezondheid met de wetenschap kPNI dit jaar, en schrijf je zelf meteen in voor deze opleiding via: www.kpnibelgium.com/kpni-opleidingen.

Referenties:
1. Hamilton. DIABETES, VOL. 56, NOVEMBER 2007
2.Henson J, Yates T, Edwardson CL, Khunti K, Talbot D, et al. (2013) Sedentary Time and Markers of Chronic Low-Grade Inflammation in a High Risk Population. PLoS ONE 8(10)
3. Henson. Medicine & Science in Sports & Exercise, Publish Ahead of Print 2015
4. Horta. Atherosclerosis 243 (2015) 148e154
5. Henson. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2015

6. Schmid D, Ricci C, Leitzmann MF (2015) Activity and Sedentary Time with All-Cause Mortality in US Adults: The NHANES Study. PLoS ONE 10(3)
7. Troubat. Eur J Appl Physiol (2009) 105:343–349

8. García-Hermoso, A., et al., Abdominal obesity as a mediator of the influence of physical activity on insulin resistance in Spanish adults, Prev. Med. (2015)
9. Fornias. Am J Prev Med 2016
10. García-HermosoAtherosclerosis 243 (2) (2015 Oct 30) 516
11. Schmidt-Trücksas. Atherosclerosis (2015)

 

Ontdek wat onze kPNI opleidingen voor jouw praktijk kunnen betekenen.

 kPNIBelgium