fbpx

Kathleen Van Aken, Arts

“In mijn meer-dan-20-jarige carrière als klassieke huisarts streef ik er naar om patiënten verder te helpen dan louter het symptomatische. Ik wil hen ook helpen om chronische complexe problematieken op te lossen, maar heel vaak had ik het gevoel dat ik iets miste om net die problematiek aan te pakken.Onze huidige manier van geneeskunde is heel farmaceutisch georiënteerd en beperkt zich vaak tot het oplossen van symptomen, maar stelt veel te weinig de vraag naar waarom mensen ziek worden.

Voor mij leek de benadering van kPNI dan ook vooral een belangrijke ‘missing link’ naar het verklaren en dus grondiger benaderen van vooral chronische pathologieën.

En die verwachting werd ingelost in de opleiding. Het was voor mij een frisse blik ‘back to the basics’…. Terug naar de basisfysiologie. Hoe werken de grote (sturings)systemen van ons lichaam (neuro-imumuno-endocrino) en hoe beïnvloeden ze elkaar? Dit kaderen in het evolutionair verhaal maakte het eens zo boeiend. Waarvoor zijn we als mens eigenlijk fysiologisch geprogrammeerd en waarom loopt het nu dan zo vaak mis?

We hebben als artsen geleerd hoe bepaalde systemen werken, maar zelden waarom ze zo werken en waarom ze dan ook zo vaak fout gaan. Inzicht daarin biedt een schat aan extra informatie die voor elke behandelaar enorm waardevol is om tot een betere diagnose en dus ook tot een betere, evidence based, fundamentele oplossing te komen.

De opgedane kennis heeft ondertussen dan ook al een pak bijgedragen aan mijn eigen praktijk! There’s no way back. Het is een waardevolle aanvulling aan de klassieke benadering, een verruiming van mijn blikveld. Daardoor verbreed ik, ook als arts, mijn scala aan therapeutische mogelijkheden enorm: zowel preventief als curatief, en dat op een zo natuurlijk mogelijke manier.

En bovenal; het mooie eraan is dat je eigenlijk je patiënten leert hoe ze zélf de controle terugkrijgen over hun eigen lichaam en gezondheid…”

(Kathleen Van Aken, Arts)

Meer info over de kPNI-opleidingen?
Klik hier: www.kpnibelgium.com/kpni-opleidingen-en-events

kPNIBelgium