fbpx

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie: Jaar 3

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

MASTER in de klinische Psycho-Neuro-Immunologie:

Jaar 3

Master Opleiding Universidad Pontifice de Salamanca PNI Europe

 

 

Voorwoord

 

Beste student, U bent nu participant van de master ‘propio’ van de Universidad Pontifice de Salamanca (UPSA), Spanje. Deze master is goedgekeurd door de Universiteit zelf en geeft u toestemming voor het voeren van de titel ‘Master in klinische Psychoneuroimmunologie’. De master is in samenwerking met de wetenschappelijke commissie van PNI Europe ontwikkeld en wordt ook georganiseerd door PNI Europe in samenwerking met haar landelijke partners. Recht op de mastertitel hebben de mensen die een HBO of Universitair diploma hebben van een gezondheidszorg gerelateerde opleiding. In Nederland zijn dat fysiotherapeuten, verpleegkundigen, natuurgeneeskundigen, artsen, psychologen, diëtisten, HBO opgeleide osteopaten, ergotherapeuten, geneeskundigen specialisten en sportwetenschappers. Andere cursisten zijn welkom om dit plusjaar mee te maken, maar kunnen geen mastertitel ontvangen. Wij van PNI Europe zijn erg trots op deze grote academische stap en dit is opnieuw een teken dat de opleidingen van PNI Europe van hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn. Voor alle verdere informatie met betrekking tot examens, studiegeld en examengeld zie de bijbehorende hoofdstukken.

 

Welkom,

Dr. Leo Pruimboom

Dr. Luis Palomegue

Prof. Dr. Marion Raab

Prof. Dr. Frits Muskiet

Tom Fox

Daniel de la Serna

Itziar Hernandez

 


Beschrijving van de master

 

Doelstelling.

Het doel van de master is om uw nog dieper mee te nemen in de wereld van de klinische PNI. Let wel, dit is geen theoretische master om wetenschapper te worden. Het is een master om uw als therapeut op een hoger niveau te brengen en in de praktijk strikt wetenschappelijk te werken.

 

Toelatingseisen

Voor de mastertitel komen alleen mensen in aanmerking die een bachelor titel hebben of een afgesloten universitaire opleiding hebben gevolgd in een gezondsheidszorg gerelateerde studie. Alle andere cursisten die PNI 1 en 2 gevolgd zijn van harte welkom in het +1 jaar, maar kunnen geen mastertitel krijgen. Deze groep participanten kunnen dan wel hun kennis en praktische vaardigheden verbeteren en krijgen van de verschillende beroepsverenigingen extra studiepunten

 

Duur van de +1 jaar, c.q. masterjaar

Het +1 masterjaar bedraagt 18 lesdagen opgedeeld in 6 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 220 uur per 18 lesdagen, waarvan 126 contacturen en 94 studie-uren. Tijdens de master opleiding krijgt u twee portfolio opdrachten (praktijk opdrachten) die door de wetenschappelijke commissie beoordeelt worden. Eén opdracht is gerelateerd aan een patiëntencasus en de andere opdracht is een kort review artikel over een werkingsmechanisme (5 – 7 pagina’s).

 

Accreditatie

De opleiding is onder review om geaccrediteerd te worden door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. (geen probleem is er al aangegeven)

 

Klassensterkte

Er wordt gestreefd naar een klassensterkte van 25 – 45 studenten

 

Taal

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een presentatie, een begeleidend geschreven hoofdstuk en een aantal artikelen die per module ‘verplicht’ gelezen dienen te worden. Deze informatie is digitaal en we raden u aan het niet uit te printen, maar de computer mee te nemen naar de onderwijs locatie.

 

Website

Alle verdere informatie over de master is te lezen op de website van PNI Europe ‘Master’

 

Examinering / afronden van de opleiding

De mastertitel wordt verkregen als beide portfolio opdrachten en het schriftelijk examen als voldoende worden beoordeeld.

 

Opleiding ontwikkeling

PNI Europe en haar wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de +1 master opleiding; iedere drie maanden is er een commissie overleg waardoor wij continu up to date blijven. De commissie bestaat uit Prof. Dr. Marion Raab, Prof. Dr. Frits Muskiet, Tom Fox, Daniel de la Serna, Itziar Hernandez en Dr. Leo Pruimboom.

 

Opleidende instantie

Alle onderdelen van de opleiding worden verzorgd door docenten van PNI Europe en/of door docenten van partners van PNI Europe op door PNI Europe geselecteerde locaties. De Universiteit is verantwoordelijk voor de uitreiking van de diplomas. Tevens wordt u ‘weer’ student en krijgt een studentenkaart.

 

Referenties

www.cpnieurope.es

www.cpnieurope.com

www.cpnieurope.nl

 

 

 

 

PNI Master Curriculum + 1:

Download Brochure

 


4. LESUREN

De lessen worden per lesdag volgens dit schema gegeven:

09.00 – 11.00 Theorie en/of praktijk

11.00 – 11.15 Koffiepauze

11.15 – 12.30 Theorie en/of praktijk

12.30 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 15.00 Theorie en/of praktijk

15.00 – 15.15 Koffiepauze

15.15 – 17.00 Theorie en/of praktijk

17.00 – 17.15 Knowledge test

17.15 – 17.30 Vragen en opmerkingen

 

Opmerkingen:

1. De lessen (sessies) worden elke 30 minuten onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om ervoor te zorgen dat door te voorkomen dat zij te lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen

2. De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijs niveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken

3. Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar

4. Waar mogelijk wordt verschillende keren een kooksessie georganiseerd. Dit kan ook een avondcatering zijn om gezamenlijk te discussiëren en een hechte gemeenschap te worden.

 

5. CURRICULUM

Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen

 

1. Neurodegeneratie en het microbioom

2. Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing

3. P in PNI – Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde Spiritualiteit en Religie in PNI.

4. Topsport

5. Levensstijl-geneeskunde

6. Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

 

 


 

Beschrijving van de modules en leerdoelen

 

Module 1 Neurodegeneratie als ultieme consequentie van het moderne leven

a. Inhoud

“Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws” Dalai Lama Deze module gaat over het superorganisme. De interactie tussen de microbiota en de mens is zo essentieel dat men er vandaag de dag vanuit gaat dat alle aandoeningen, maar vooral die van de hersenen, voor een groot deel veroorzaakt worden door een pathologisch functionerende darm-microbiota-hersen-darm as. De fysiologie en pathofysiologie van deze as staat dan ook centraal binnen deze module, zowel theoretisch als praktisch. Daarnaast zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de sociale factor binnen de klinische PNI; de impact van het socioeconomisch niveau op het functioneren van de “gezondheids-stuurman” of ook wel “health governor” genoemd. Ziektebeelden die protocolair beschreven worden zijn multiple sclerose, Parkinson, Alzheimer, Depressie (5 verschillende vormen), autisme en ADHD

 

b. Leerdoelen

1. U kent alle niveaus van het superorganisme en behandelt cliënten op deze niveaus

2. U weet dat neurodegeneratie en stoornissen van de functie van het brein de ultieme consequenties zijn van risicofactoren van het moderne leven en u kunt daar invloed op uitoefenen

3. U induceert neuroneogenese bij cliënten met neurodegeneratie en/of stoornissen van de functie van het brein m.b.v. neuro-specifieke strategieën die de mindset positief veranderen

 

c. Tools and skills

Het 5 componenten metamodel staat als werktuig centraal binnen deze module en sociale interventietechnieken zijn zo meteen een deel van uw vaardigheids-systeem. Kansloze mensen zijn veel gevoeliger voor chronische ziektebeelden. De capaciteit om mensen kansrijker te maken is daarom inherent aan een therapeut opgeleid in de klinische PNI.

 

Module 2 Het verschil tussen kind, man en vrouw en de oudere mens

a. Inhoud

“Een vroege investering in uw kinderen krijgt u later dubbel en dwars terugbetaald; goed en kwaad” Anoniem We gaan in deze module nog dieper in op individualisering van de klinische PNI door kinderen, man en vrouw en de oudere mens van elkaar te onderscheiden. De epigenetica loopt als een rode draad door de hele opleiding en zal tijdens deze module vooral centraal staan. Terwijl rassen eigenlijk niet bestaan, is het verschil tussen kinderen, man en vrouw en de oudere mens zo groot dat klinische PNI pediatrie, gender medicine en klinisch PNI geriatrie een noodzaak zijn om de opleiding compleet te maken. De kennis die u opdoet over de verschillen op neurologisch, endocrinologisch, immunologisch en psychologisch niveau tussen deze vier groepen mensen, zal u helpen om veel effectiever met hen te kunnen werken. Iedere dag zal door een patiënt-behandeling in de praktijk omgezet worden. Samengevat gaat het over kindergeneeskunde, geslachtsgeneeskunde en geriatrie binnen en volgens de KPNI

 

b. Leerdoelen

1. U communiceert met cliënten op basis van verschillen in leeftijd, genotype, fenotype en geslacht

2. U weet dat werkingsmechanismen verschillend werken afhankelijk van leeftijd en geslacht en past uw KPNI-interventies hierop aan

3. U behandelt chronische aandoeningen m.b.v. anti-aging interventies

 

c. Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat u leert te gebruiken binnen deze module is het gebruik van bloedwaarden dat u een idee geeft over de epigenetische status van de mens. Daarnaast ontwikkelt u de vaardigheid om anders om te gaan met een persoon uit één van de vier groepen mensen die behandeld zijn tijdens deze module.

 

 

Module 3 Psychologie in de klinische PNI

a. Inhoud

“We live in the best of all possible worlds.” Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) Deze module is gevuld met psychologie en psychiatrie vanuit een evolutionair perspectief. Niets heeft zoveel invloed op de mens als zijn/haar gedachten en gevoelens. De manier waarop we zijn, denken en voelen is sterk beïnvloed door onze evolutionaire achtergrond en vele problemen kunnen daar ook op terug gehaald worden. Tijdens deze module wordt er uitgebreid aandacht besteedt aan evidence based technieken zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en transgenerationele psychologie. Verschillende psychotechnieken worden in de praktijk getraind en toegepast, steeds na het stellen van een diagnose op neuropsyhologisch en neuroanatomisch niveau. Daarnaast staat persoonlijkheidanalyse, zowel theoretisch als praktisch, centraal; de persoonlijkheid kiest de ziekte. Essentieel voor de toepassing van de P in de PNI zijn alle vorige modules, al bent u tijdens deze modules al reeds meegenomen op de psychologie-trein. Het gaat immers om klinische psychoneuroimmunologie en om geneeskunde die werkt.

 

b. Leerdoelen

1. U past de juiste psychotechniek toe op basis van het vijf componenten model en het tekst-context concept

2. U reframed aandoeningen die veroorzaakt zijn door risicofactoren uit het moderne leven m.b.v. de kennis over evolutionair bepaalde gedragspatronen

3. U induceert met behulp van psychosociale aha-ervaringen een zodanige verandering in de hersenen van dat ze afscheid moeten nemen van de aandoening

 

c. Tools and skills

De metamodellen tekst/context, de vijf componenten en transgenerationele factoren staan als werktuigen centraal in deze modules. Tal van technieken worden u aangeboden en in de praktijk ook eigen gemaakt. Vergeet u niet; de persoonlijkheid kiest de ziekte en de verandering is de oplossing.

 

 

Module 4 (Top)Sport binnen de klinische PNI

a. Inhoud

“Ieder nadeel heb zijn voordeel” Johan Cruyff Topsport is niet meer uit ons leven weg te denken. Profvoetbal is op dit moment het bedrijf met de grootste economische omzet wereldwijd. Niet alleen topsport is hip, bewegen op zich is een hot topic. Deze module gaat dan ook over de meest belangrijke aspecten die binnen de (top)sport een rol spelen. Thema’s zoals blessurepreventie/behandeling, de verbetering van de prestatie, mentale tolerantietraining, talentanalyse, voeding in de topsport en thermoregulatie worden in de diepte besproken, waarbij de kennis direct vertaald wordt in praktische tips en technieken. Deze module is vol met grote verrassingen die direct bruikbaar zijn om als kPNI therapeut ook succesvol te zijn binnen de sportwereld. Natuurlijk worden alle processen die trainbaar zijn ook besproken op het gebied van anatomie, neurologie, endocrinologie en immunologie. Verder worden een aantal essentiële psycho-emotionele problemen binnen de topsport zowel theoretisch als praktisch onder de aandacht gebracht, waarvan eenzaamheid een leidend voorbeeld is. Een fascinerend thema binnen deze module is manier waarop we topsporters in een status kunnen krijgen die de ‘clutch’ wordt genoemd. Roger Federer, Tiger Woods en Michael Jordan zijn daar voorbeelden van.

 

b. Leerdoelen

1. U begeleidt topsporters op integrale wijze, van blessure-preventie, via voeding en andere lifestyle interventies tot en met prestatieverbetering

2. U herkent sterktes en zwaktes van zowel individuele sporters als teams

3. U optimaliseert het prestatievermogen van individuele sporters via het gezond maken van de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt

 

c. Tools and skills

Meten is weten. Niets is meer waar binnen de topsport dan deze zin. Moet ik nou wel of geen water drinken tijdens de wedstrijd? Wat moet ik eten voor de match? Wel of geen seks? Al deze vragen noden tot gefundeerde antwoorden en om die antwoorden te creëren leert u om meetinstrumenten te gebruiken waarmee de VO2 max gemeten kan worden, het waterverbruik en het energieverbruik per bepaalde tijdseenheid. Daarnaast ontwikkelt u de vaardigheid om blessure preventieve en curatieve trainingsprogramma’s te ontwikkelen op basis van de psychologische, fysiologische en fysionomische kenmerken van de te begeleiden (top)sporters.

 

 

Module 5 Lifestyle Geneeskunde volgens de klinische PNI

a. Inhoud

“The sedentary lifestyle is minimum as deleterious as smoking or obesity” The Lancet series on Physical Inactivity 2016 Tijdens deze module ontwikkelt u samen met de docenten een uniek lifestyle programma gebaseerd op de kennis waarom mensen niet bewegen, niet goed eten, niet op tijd gaan slapen en wel veel zitten. De huidige lifestyle-projecten richten zich vooral op voedingsregimes zoals high fat/low carb diëten en andere voedingsinterventies die natuurlijk fantastisch zouden werken als men therapietrouw zou zijn. Deze module geeft daarom niet alleen uitleg over hoe b.v. te veel zitten mensen ziek maakt, maar nog veel meer waarom mensen doen wat ze doen. Vanuit deze kennis kan pas een echt succesvol lifestyleprogramma ontwikkeld worden, waarmee vele ziektes voorkomen zouden kunnen worden, waaronder natuurlijk overgewicht, diabetes type 2, maar waarschijnlijk ook Alzheimer en vele vormen van kanker. Een lifestyle concept gebaseerd op het intermittent living model is het uiteindelijke resultaat van deze module gecombineerd met alle andere kennis en praktische vaardigheden die u tijdens de opleiding heeft opgedaan

 

b. Leerdoelen

1. U weet waarom mensen lifestyle-interventies, ondanks kennis over negatieve gevolgen van niet bewegen, roken, te veel zitten en te veel eten, niet doorvoeren

2. U gebruikt evidence based lifestyle interventies in de juiste vorm, frequentie en hoeveelheid

3. U maakt cliënten therapietrouw m.b.v. specifieke interventies gebaseerd op uw kennis over therapietrouw

 

c. Tools and skills

De belangrijkste vaardigheid die u tijdens deze module leert is de capaciteit om mensen op de juiste wijze te motiveren en daarmee lifestyle-trouw te maken. Daarnaast leert u om een aantal voedingstabellen (werktuig) te gebruiken voor de ontwikkeling van een ketogene status, waarmee o.a. de hersenen weer nummer 1 worden in de hiërarchie van biologische prioriteiten.

 

 

Module 6 Integratie van drie jaar klinische PNI via de implicatie van PNI in andere delen van de maatschappij zoals de politiek, het bedrijfsleven en het schoolsysteem

a. Inhoud

“Alleen een integrale manier van denken kan leiden tot een andere (nog) betere wereld; klinische PNI als levensfilosofie” Anoniem kPNI kan probleemloos gezien worden als een levensfilosofie die voeding, beweging en gedrag met elkaar verbindt en steeds gebaseerd op evolutionair denken. Alleen een integrale manier van denken kan onze zo complexe wereld in kaart brengen en eventueel zorgen voor duurzame veranderingen. De groenen willen graag de natuur beschermen, de rechtsen de economie en de partij van de dieren wil eigenlijk dat we alleen nog planten eten. Volgens de kPNI heeft iedereen gelijk en is een consensus altijd mogelijk. Het leren observeren vanuit meer dan drie gezichtspunten is dan ook een vereiste op echt grote problemen op te kunnen lossen. Daarbij is het dan een vereiste om niet alleen te weten wat verandert behoort te worden, maar ook hoe dat werkt (werkingsmechanismen) en waarom het werkt zoals het werkt. Aan deze drie eisen voor een filosofie wordt door de kPNI volgens NF meer dan voldoende voldaan.

 

b. Leerdoel

1. U bent een psychoneuroimmunologisch denkend, voelend, gedragend en werkend mens geworden.

2. U past uw kennis en vaardigheden als KPNI-therapeut toe op individueel, familiair, bedrijfs- en/of maatschappelijk niveau

 

c. Tools and skills Alle instrumenten en vaardigheden ontwikkeld in drie jaar reizen door en met de klinische PNI volgens PNI Europe.

 

 

PNI Europe© Op al onze producten zijn onze algemene levervoorwaarden van toepassing

 

 

PNI Master Curriculum + 1:

Download Brochure voor meer details

 

 


Examen richtlijnen master in klinische PNI volgens PNI Europe en de Universidad Pontifice de Salamanca

 

1.1. Toelating Om de mastertitel te kunnen ontvangen moet u hebben voldaan aan de volgende vier voorwaarden:

1. PNI 1 en 2 succesvol afgerond (zie examen richtlijnen PNI 1 en 2)

2. Portfolio opdrachten met voldoende hebben afgerond

3. Schriftelijk multiple choice examen met een voldoende hebben afgerond. Een voldoende wordt behaald met de officiële academische berekening van een multiple choice examen; 32 goed van 50 vragen

4. 80% aanwezigheid bij de 6 modules

 

1.2. Zijn de examens verplicht?

Ja, aan alle vier de genoemde voorwaarden moet voldaan zijn om de mastertitel te kunnen ontvangen.

 

1.3. Diploma

Na het hebben voldaan aan alle voorwaarden ontvangt u van de Universidad Pontifice de Salamanca en PNI Europe de titel de master propio in de Klinische PNI.

 

1.4 Examentijd – Multiple Choice

Het examen wordt altijd op de laatste dag van de laatste module afgenomen. De cursisten mogen voor het examen alle informatie die zij tijdens de totale opleiding hebben vergaderd meenemen als naslagwerk. Dit examen is gebaseerd op begrip en niet op wetenswaardigheden. Wij van PNI Europe vinden dat een moderne manier van examen doen beter past bij de huidige tijd.

 

1.5. Geslaagd / niet geslaagd

Geslaagd betekent hebben voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.1. van deze bijlage.

Niet geslaagd betekent dat de kandidaat niet aan de voorwaarden zo beschreven in 1.1. heeft voldaan. Afhankelijk van de voorwaarde waaraan niet voldaan is, wordt er steeds een optimale oplossing gezocht om toch de mastertitel te kunnen ontvangen. Deze oplossingen zijn op de volgende manier geformuleerd:

A. Voorwaarde 1 – PNI examen 1 en 2.

Is hier niet aan voldaan dan kan de kandidaat op een nader te bepalen datum het theorie en/of praktijk-examen alsnog laten afnemen. Deze datum wordt bepaald door PNI Europe en daar kan niet over gecommuniceerd worden (met utzondering van factoren die buiten de macht van de kandidaat liggen)

B. Portfolio opdrachten.

Is hier niet op tijd aan voldaan, dan heeft de kandidaat nog zes maanden na de laatste dag van de laatste module de tijd op die alsnog in te leveren. De opdrachten moeten dan nog wel door de wetenschappelijke commissie met een voldoende worden beoordeelt

C. Schriftelijk examen 50 multiple choice vragen.

Bij het niet voldoende hebben afgerond van dit schriftelijk examen krijgt de kandidaat de mogelijkheid om binnen drie maanden na het eerste examen een mondeling herexamen te kunnen doen. Dit examen wordt afgenomen op de locatie waar de kandidaat zijn/haar opleiding heeft afgerond en staat onder leiding van één van de leden van de wetenschappelijke commissie

D. 80% aanwezigheid.

Bij het niet hebben voldaan aan deze eis kan de kandidaat in het volgende jaar de gemiste modules inhalen. Dit wel tegen betaling van 60% van de officiële moduleprijs.

 

1.6. De portfolio opdrachten

De portfolio opdrachten bestaan uit: 1. Een casestudie van een patiënt uit uw eigen praktijk. De eisen aan deze casestudie worden ter zijner tijd op de website gepubliceerd. 2. Een kort artikel (max. 5 – 8 pagina’s) met betrekking op een bepaald werkingsmechanisme of metamodel en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. De keuze wordt bepaald door de kandidaat zelf, maar moet wel binnen het klinisch PNI vakgebied horen.

 


 

Prijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

 

 

Prijs 2019:  (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal. KMO- Portefeuille kan ingezet worden – 40% korting).

€ 3450,-

Als je de mastertitel wilt behalen komt op de cursusprijs een 15% extra. 15% van €3450,- = €517,50. Voor dit bedrag krijg je een aparte factuur. Daarnaast wordt aan het einde een eenmalige betaling vereist van €250,- in verband met uitgifte van diploma’s.

 

Leslocatie:

Gent, stad van de Buffalo’s, de torens, de Feesten en Karel De Grote.

STAM Museum Gent – Godshuizenlaan 2, 9000 Gent, België.

 

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!

kPNIBelgium