fbpx

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie: Jaar 3

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

MASTER in de klinische Psycho-Neuro-Immunologie:

Jaar 3

Master Opleiding Universidad Pontifice de Salamanca PNI Europe

 

 

Voorwoord

 

Beste student, U bent nu participant van de master ‘propio’ van de Universidad Pontifice de Salamanca (UPSA), Spanje. Deze master is goedgekeurd door de Universiteit zelf en geeft u toestemming voor het voeren van de titel ‘Master in klinische Psychoneuroimmunologie’. De master is in samenwerking met de wetenschappelijke commissie van PNI Europe ontwikkeld en wordt ook georganiseerd door PNI Europe in samenwerking met haar landelijke partners. Recht op de mastertitel hebben de mensen die een HBO of Universitair diploma hebben van een gezondheidszorg gerelateerde opleiding. In Nederland zijn dat fysiotherapeuten, verpleegkundigen, natuurgeneeskundigen, artsen, psychologen, diëtisten, HBO opgeleide osteopaten, ergotherapeuten, geneeskundigen specialisten en sportwetenschappers. Andere cursisten zijn welkom om dit plusjaar mee te maken, maar kunnen geen mastertitel ontvangen. Wij van PNI Europe zijn erg trots op deze grote academische stap en dit is opnieuw een teken dat de opleidingen van PNI Europe van hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn. Voor alle verdere informatie met betrekking tot examens, studiegeld en examengeld zie de bijbehorende hoofdstukken.

 

Welkom,

Dr. Leo Pruimboom

Dr. Luis Palomegue

Prof. Dr. Marion Raab

Prof. Dr. Frits Muskiet

Tom Fox

Daniel de la Serna

Itziar Hernandez

 DATA PNI MASTER JAAR 3:

2020 – 2021

Module 1: 30 nov, 1 & 2 dec 2020
Module 2: 11, 12 & 13 jan 2021
Module 3: 22, 23 & 24 feb 2021
Module 4: 22, 23 & 24 maart 2021
Module 5: 22, 23 & 24 april 2021
Module 6: 14, 15 & 16 jun 2021

 


Beschrijving van de master

 

Doelstelling.

Het doel van de master is om uw nog dieper mee te nemen in de wereld van de klinische PNI. Let wel, dit is geen theoretische master om wetenschapper te worden. Het is een master om uw als therapeut op een hoger niveau te brengen en in de praktijk strikt wetenschappelijk te werken.

 

Toelatingseisen

Voor de mastertitel komen alleen mensen in aanmerking die een bachelor titel hebben of een afgesloten universitaire opleiding hebben gevolgd in een gezondsheidszorg gerelateerde studie. Alle andere cursisten die PNI 1 en 2 gevolgd zijn van harte welkom in het +1 jaar, maar kunnen geen mastertitel krijgen. Deze groep participanten kunnen dan wel hun kennis en praktische vaardigheden verbeteren en krijgen van de verschillende beroepsverenigingen extra studiepunten

 

Download hier meer info over toelatingsvoorwaarden en examen:

Stappenplan-Opleiding-kPNI

 

Duur van de +1 jaar, c.q. masterjaar

Het +1 masterjaar bedraagt 18 lesdagen opgedeeld in 6 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 220 uur per 18 lesdagen, waarvan 126 contacturen en 94 studie-uren. Tijdens de master opleiding krijgt u twee portfolio opdrachten (praktijk opdrachten) die door de wetenschappelijke commissie beoordeelt worden. Eén opdracht is gerelateerd aan een patiëntencasus en de andere opdracht is een kort review artikel over een werkingsmechanisme (5 – 7 pagina’s).

 

Accreditatie

De opleiding is onder review om geaccrediteerd te worden door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. (geen probleem is er al aangegeven)

 

Klassensterkte

Er wordt gestreefd naar een klassensterkte van 25 – 45 studenten

 

Taal

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een presentatie, een begeleidend geschreven hoofdstuk en een aantal artikelen die per module ‘verplicht’ gelezen dienen te worden. Deze informatie is digitaal en we raden u aan het niet uit te printen, maar de computer mee te nemen naar de onderwijs locatie.

 

Website

Alle verdere informatie over de master is te lezen op de website van PNI Europe ‘Master’

 

Examinering / afronden van de opleiding

De mastertitel wordt verkregen als beide portfolio opdrachten en het schriftelijk examen als voldoende worden beoordeeld.

 

Opleiding ontwikkeling

PNI Europe en haar wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de +1 master opleiding; iedere drie maanden is er een commissie overleg waardoor wij continu up to date blijven. De commissie bestaat uit Prof. Dr. Marion Raab, Prof. Dr. Frits Muskiet, Tom Fox, Daniel de la Serna, Itziar Hernandez en Dr. Leo Pruimboom.

 

Opleidende instantie

Alle onderdelen van de opleiding worden verzorgd door docenten van PNI Europe en/of door docenten van partners van PNI Europe op door PNI Europe geselecteerde locaties. De Universiteit is verantwoordelijk voor de uitreiking van de diplomas. Tevens wordt u ‘weer’ student en krijgt een studentenkaart.

 

Referenties

www.cpnieurope.es

www.cpnieurope.com

www.cpnieurope.nl


PNI Master Curriculum + 1:

Download Brochure


 

 CURRICULUM

Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen

 

1. Neurodegeneratie en het microbioom

2. Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing

3. P in PNI – Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde Spiritualiteit en Religie in PNI.

4. Topsport

5. Levensstijl-geneeskunde

6. Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI


PNI Master Curriculum + 1:

Download Brochure voor meer details

 


Examen richtlijnen master in klinische PNI volgens PNI Europe en de Universidad Pontifice de Salamanca

 

1.1. Toelating Om de mastertitel te kunnen ontvangen moet u hebben voldaan aan de volgende vier voorwaarden:

1. PNI 1 en 2 succesvol afgerond (zie examen richtlijnen PNI 1 en 2)

2. Portfolio opdrachten met voldoende hebben afgerond

3. Schriftelijk multiple choice examen met een voldoende hebben afgerond. Een voldoende wordt behaald met de officiële academische berekening van een multiple choice examen; 32 goed van 50 vragen

4. 80% aanwezigheid bij de 6 modules

 

1.2. Zijn de examens verplicht?

Ja, aan alle vier de genoemde voorwaarden moet voldaan zijn om de mastertitel te kunnen ontvangen.

 

1.3. Diploma

Na het hebben voldaan aan alle voorwaarden ontvangt u van de Universidad Pontifice de Salamanca en PNI Europe de titel de master propio in de Klinische PNI.

 

1.4 Examentijd – Multiple Choice

Het examen wordt altijd op de laatste dag van de laatste module afgenomen. De cursisten mogen voor het examen alle informatie die zij tijdens de totale opleiding hebben vergaderd meenemen als naslagwerk. Dit examen is gebaseerd op begrip en niet op wetenswaardigheden. Wij van PNI Europe vinden dat een moderne manier van examen doen beter past bij de huidige tijd.

 

1.5. Geslaagd / niet geslaagd

Geslaagd betekent hebben voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.1. van deze bijlage.

Niet geslaagd betekent dat de kandidaat niet aan de voorwaarden zo beschreven in 1.1. heeft voldaan. Afhankelijk van de voorwaarde waaraan niet voldaan is, wordt er steeds een optimale oplossing gezocht om toch de mastertitel te kunnen ontvangen. Deze oplossingen zijn op de volgende manier geformuleerd:

A. Voorwaarde 1 – PNI examen 1 en 2.

Is hier niet aan voldaan dan kan de kandidaat op een nader te bepalen datum het theorie en/of praktijk-examen alsnog laten afnemen. Deze datum wordt bepaald door PNI Europe en daar kan niet over gecommuniceerd worden (met utzondering van factoren die buiten de macht van de kandidaat liggen)

B. Portfolio opdrachten.

Is hier niet op tijd aan voldaan, dan heeft de kandidaat nog zes maanden na de laatste dag van de laatste module de tijd op die alsnog in te leveren. De opdrachten moeten dan nog wel door de wetenschappelijke commissie met een voldoende worden beoordeelt

C. Schriftelijk examen 50 multiple choice vragen.

Bij het niet voldoende hebben afgerond van dit schriftelijk examen krijgt de kandidaat de mogelijkheid om binnen drie maanden na het eerste examen een mondeling herexamen te kunnen doen. Dit examen wordt afgenomen op de locatie waar de kandidaat zijn/haar opleiding heeft afgerond en staat onder leiding van één van de leden van de wetenschappelijke commissie

D. 80% aanwezigheid.

Bij het niet hebben voldaan aan deze eis kan de kandidaat in het volgende jaar de gemiste modules inhalen. Dit wel tegen betaling van 60% van de officiële moduleprijs.

 

1.6. De portfolio opdrachten

De portfolio opdrachten bestaan uit: 1. Een casestudie van een patiënt uit uw eigen praktijk. De eisen aan deze casestudie worden ter zijner tijd op de website gepubliceerd. 2. Een kort artikel (max. 5 – 8 pagina’s) met betrekking op een bepaald werkingsmechanisme of metamodel en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. De keuze wordt bepaald door de kandidaat zelf, maar moet wel binnen het klinisch PNI vakgebied horen.

 


 

Prijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

 

 

Prijs 2020:  (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal. KMO- Portefeuille kan ingezet worden – 40% korting).

€ 3450,-

Als je de mastertitel wilt behalen komt op de cursusprijs een 15% extra. 15% van €3450,- = €517,50. Voor dit bedrag krijg je een aparte factuur. Daarnaast wordt aan het einde een eenmalige betaling vereist van €250,- in verband met uitgifte van diploma’s.

 


DATA PNI MASTER JAAR 3:

2020 – 2021

Module 1: 30 nov, 1 & 2 dec 2020
Module 2: 11, 12 & 13 jan 2021
Module 3: 22, 23 & 24 feb 2021
Module 4: 22, 23 & 24 maart 2021
Module 5: 22, 23 & 24 april 2021
Module 6: 14, 15 & 16 jun 2021


Leslocatie:

Gent, stad van de Buffalo’s, de torens, de Feesten en Karel De Grote.

STAM Museum Gent – Godshuizenlaan 2, 9000 Gent, België.

 

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!

kPNIBelgium