fbpx

Matthias Lenaerts, Diëtist

“In mijn privépraktijk als diëtist, krijg ik mensen met zeer uiteenlopende problemen en zorgen binnen. Mensen die we niet correct behandelen vanuit de klassieke, verouderde voedings-/gezondheidsleer. We zouden ondertussen toch allemaal moeten weten dat een belangrijk deel van wat ons is aangeleerd niet klopt, of dat het plaatje niet volledig is.

Puur uit interesse ging ik na mijn opleiding steeds op eigen houtje verder op zoek naar de achterliggende fysiologie bij bepaalde problemen. Ik kan namelijk niet zomaar aannemen dat voor élke persoon X werkt op Y, en we daar vervolgens Z voor inzetten. Ik wil zoveel mogelijk weten hoe alles werkt, en de achterliggende mechanismen begrijpen.

 

Het volgen van een orthomoleculaire opleiding was dus een volgende onvermijdelijke, logische stap om mijn patiënten beter te kunnen helpen, maar ook om mijn kennis te verrijken. Enerzijds uit een massale interesse in de fysiologie, anderzijds door het bewustzijn dat de klassieke opleidingen stevig tekortschieten.

 

Er is veel verandering op til, en er worden meer studies gepubliceerd die nieuwe of vernieuwende informatie en resultaten bevatten. Door het volgen van een orthomoleculaire opleiding ben je hier voor een groot deel in mee, en kan je deze informatie ook beter interpreteren en begrijpen.

 

De lessen stonden dan ook -zoals verwacht- haaks op alles wat mij ooit werd aangeleerd. Je weet dat er een hoop niet klopt, maar wat dan juist? Een deel had ik zelf al gevonden, maar het grootste deel had ik nog niet gehoord, of nog niet bedacht. Het is verrassend hoe sterk alles samenhangt, terugkoppelt en met elkaar samenwerkt. Hoe je door op het ene systeem in te grijpen verandering/verbetering kan krijgen in een ander systeem.

 

Het belangrijkste inzicht voor mij was dan ook hoe tekorten aan bepaalde stoffen zo dramatisch kunnen ingrijpen op de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid. We horen allemaal wel eens hoe belangrijk bijvoorbeeld vitamine D of Magnesium zijn. In het beste geval worden dan ook een aantal functies meegegeven van die stoffen. Maar het wordt pas echt interessant (en schokkend) als je ziet in hoeveel processen zulke stoffen terugkomen en belangrijk zijn…

 

Ik ben dan ook absoluut overtuigd dat deze opleiding binnen mijn beroep zal toelaten om (efficiënter) problemen op te lossen die incrementeel voorkomen. Naast de standaardproblematiek van overgewicht komen er steeds meer patiënten over de vloer met ernstige darmklachten, allergieën en intoleranties, psychologische problemen, huidaandoeningen, cravings, noem maar op. Vanuit de klassieke opleiding worden deze mensen vaak symptomatisch behandeld met medicatie en het weglaten van een hele hoop voedingsmiddelen. De oorzaak van het probleem wordt op die manier niet aangepakt en de voeding wordt toenemend eentonig, wat de situatie in het slechtste geval nog verergert. Gezonde voeding krijgt een nieuwe invulling in functie van het daadwerkelijk oplossen van de problemen van de patiënt, individueel en efficiënt. Ik ben enorm blij dat ik de opleiding gestart ben.”

 

Matthias Lenaerts
Diëtist

 

Meer info over de kPNI-opleidingen?
Klik hier: www.kpnibelgium.com/kpni-opleidingen-en-events

 

Matthias Lenaerts diëtist kpni klinische pni

 

kPNIBelgium