Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie: start 2018

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie (start in oktober 2018)

 

Klinisch PNI-Therapeut 

Klinische PNI is als praktische, integratieve wetenschap meer dan de som van zijn onderliggende specialisaties. De biologie heeft daar een mooi woord voor: emergentie. Op elk hoger niveau van een systeem komen er eigenschappen bij die alleen te verklaren zijn vanuit complexe interacties op de niveaus daaronder. Zo zijn organen meer dan de som van hun weefsels en is de mens meer dan de som van zijn organen.

 

INSCHRIJVEN

 

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding:

 

 

BROCHURE – Curriculum kPNI opleiding 2018

 

Data kPNI Jaar 1:
17, 18,19 oktober 2018 + 10, 11, 12 december 2018 + 8, 9, 10 januari 2019 + 28,29,30 janauri 2019 + 18, 19, 20 maart 2019 + 1, 2 en 3 april  2019

Data kPNI Jaar 2:
28, 29, 30 oktober 2019 + 12, 13, 14 december 2019 + 13, 14, 15 februari 2020 + 11, 12, 13 mei 2020 + 4, 5, 6 juni 2020 + 22, 23, 24 juni  2020

Locatie: STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

 

Natura Foundation loopt met klinische PNI al bijna twintig jaar voorop. In die periode hebben we grenzen verlegd en innovatieve wetenschap geïntroduceerd, zoals kennis van de darm-microbioom-hersenas, leaky gut, laaggradige ontstekingen, epigenetica, evolutionaire geneeskunde en de paleolithische voedings- en levensstijl. Al deze factoren hebben een overduidelijke invloed op onze gezondheid; zo lang we de mens niet gaan zien als ‘superorganisme’, is geen enkele behandeling compleet.

 

De kracht van klinische PNI ligt echter niet in het verleden: we onderzoeken, verzamelen, creëren en ontsluiten steeds meer kennis. We bestuderen intensief de communicatie tussen de verschillende lichaamssystemen langs neurologische, biochemische en fysieke pathways. Psychologie, sociologie, neurologie, immunologie, endocrinologie, evolutiebiologie: het komt allemaal samen in klinische PNI. Daarom noemen we klinische PNI een metadiscipline. Dit vormt de basis voor een vooruitstrevende totaaltherapie die meer is dan de som van zijn onderliggende specialisaties.

 

Maar hoe pas je een metadiscipline als klinische PNI eigenlijk toe in de praktijk? Wie complexe systemen zoals de mens binnen zijn omgeving wil beïnvloeden, moet werken vanuit een stevig fundament. Daarom rust onze opleiding op drie pijlers: begrijpen hoe het werkt, kennis actief toepassen in de praktijk en weten waar die kennis vandaan komt. Als structurerend principe werken we met werkingsmechanismen, metamodellen en een hiërarchie van prioriteiten. Deze denkmiddelen stellen je in staat oorzaken en symptomen in een logische tijdsvolgorde te plaatsen. Zo ontstaat er geen contextloze foto van een symptoom, maar een biografische film van de volledige mens en zijn ziekte.

 

HOMO UNIVERSALIS

 

Wie de klinische PNI bestudeert wordt een echte Homo universalis. Je vergaart enorm veel kennis van alle lichamelijke, psychische en sociale systemen en hun interacties. Je duikt diep in de pathofysiologie van schijnbaar ongerelateerde ziektebeelden op zoek naar oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang. En wij leren je alle kennis en vaardigheden die je op deze wetenschappelijke, professionele én persoonlijke reis nodig hebt. Daarmee kun je de oorzaken preventief en curatief aanpakken, maar ook je cliënt meer zelfinzicht geven en stimuleren tot therapietrouw. Alleen zo kunnen we de onnodige ziektelast in onze maatschappij uiteindelijk het hoofd bieden.

 

Download hier de brochure:

BROCHURE – Curriculum kPNI opleiding 2018

 

Curriculum:  3 x 18 dagen

JAAR 1:

Module 1: Inleiding in de klinische Pyscho-Neuro-Immunologie
We nemen je mee op een reis langs alle vakgebieden die de klinische PNI met elkaar verbindt en laten je zien waar deze wetenschappelijke kennis vandaan komt.

 

Module 2: Evolutionaire geneeskunde
Je leert meer over de evolutionaire drukfactoren die ons mens hebben gemaakt en ziet hoe evolutionaire biologie de kracht van de huidige psychiatrische en geneeskundige interventies kan vergroten.

 

Module 3: Neuro-endocrinologie
Je maakt kennis met effectieve natuurlijke interventies waarmee je de homeostase na acute of chronische stress weer kunt herstellen.

 

Module 4: Immunologie in de kPNI
Het wordt duidelijk dat het immuunsysteem een niet te onderschatten invloed heeft binnen ons lichaam en dat we gezondheid en ziekte daar nooit los van kunnen zien.

 

Module 5: Wondheling, resoleomics
Je leert welke natuurlijke interventies helpen bij verwondingen, maar ook dat het lichaam beschikt over een evolutionair mechanisme om dit zélf op te lossen: resoleomics.

 

Module 6: Interne Organen: botten, spijsverteringssysteem, lever en pancreas)
De interne organen van de mens hebben samen een lange evolutie doorgemaakt. We bespreken in dit verband de wederzijdse verbindingen met andere organen, de hersenen en het immuunsysteem en welke consequenties dit heeft voor de behandeling.

 

JAAR 2

Module 7: Integratie: de drie egoïstische systemen
Na een eerste jaar van kennisvergaring, ben je gevorderd genoegom de opgedane kennis en vaardigheden een plek te gevenbinnen een diagnostisch proces dat de dieperliggende oorzakenvan gezondheid en ziekte blootlegt.

 

Module 8 & 9: Klinische PNI Diagnostiek
Je leert hoe je een kPNI-anamnese afneemt en wat de rol is vande vijf metamodellen. Ook psychologische gesprekstechniekenkomen aan bod. Daarnaast behandelen we klinisch-chemischonderzoek binnen de kPNI-diagnose.

 

Module 10: Beweging en voeding binnen de kPNI
Het zittende leven en een tekort aan lichaamsbeweging zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische ziektebeelden. Veel van deze hedendaagse aandoeningen kun je voorkomen of genezen met voeding en beweging.

 

Module 11: Interne Organen 2 (hart, longen, nieren, hypothalamus)
We verkennen samen de verbindingen tussen het hart- envaatstelsel, de longen en de nieren en hun interacties met andere organen, de hersenen, het immuunsysteem en de stofwisseling.

 

Module 12: Het verschil tussen kind, man en vrouw en de oudere mens
Je leert de universele principes van kPNI – zoals werkingsmechanismen en metamodellen – vertalen naar een behandeling op maat voor kinderen, mannen, vrouwen en ouderen.

 

JAAR 3

Module 13: Integratie jaar 1 en 2: neurodegeneratie als ultieme consequentie van het moderne leven
Met de kennis die je hebt opgebouwd, kunnen we nu immunologie, neurologie en psychologie integreren binnen de samenleving als geheel.

 

Modules 14 en 15: Psychologie in de klinische PNI
Je bestudeert de invloed van de psyche op het algemeen functioneren van de mens en andersom. Je leert psychologische kPNI-interventies, zoals deep learning, aan te wenden voor sturing van het gedrag.

 

Module 16: (Top-) Sport binnen de klinische PNI

In deze module leer je (top)sporters effectief begeleiden op het gebied van blessurebehandeling en -preventie, prestatieverbetering en stresstolerantie.

 

Module 17: Lifestyle Medicine volgens de klinische PNI

We kijken samen naar de rol die preventieve en curatieve lifestyle-geneeskunde kunnen spelen binnen de huidige gezondheidszorg.

 

Module 18: Integratie van kPNI in de maatschappij
We integreren alle kennis en vaardigheden die je de afgelopen drie jaar hebt geleerd tot één overkoepelende visie op gezondheid.

 

Praktische informatie

Vooropleiding

Een (para)medische bachelor-opleiding of een afgeronde cursus medische basiskennis én een opleiding tot orthomoleculair therapeut.

 

Doelgroep

(Para)medische gezondheidsprofessionals, zoals artsen, fysiotherapeuten, osteopaten,orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundig therapeuten, sporttherapeuten, (sport)diëtisten, verloskundigen en verpleegkundigen.

 

Accreditatie

BBOW-APSO: gelijk aan aantal contacturen.

 

Duur van de opleiding

De opleiding beslaat 3 ‘lesjaren’, waarbij elk lesjaar bestaat uit 18 dagen. In totaal bestaat de opleiding dus uit 54 dagen.

 

Studiebelasting

153 uur per lesjaar, waarvan 126 contacturen per studiejaar. In totaal omvat de studiebelasting van de opleiding 459 uur, waarvan 378 contacturen. De overige zelfstudie-uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden.

 

Deelnamecertificaat

Indien men bij minimaal 80% van een leerjaar aanwezig is geweest, ontvangt men daarvoor een deelnamecertificaat.

 

Examen en diploma

In module 1 van jaar 2 en in module 1 van jaar 3 wordt er een schriftelijk examen (multiple choice) afgenomen. Na afloop van jaar 3 wordt het laatste schriftelijke examen afgenomen en wordt afgesloten met een mondeling examen. Tijdens dit examen wordt door middel van het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan de totale lesstof behandeld. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel ‘Therapeut in de klinische psycho-neuro-immunologie’ worden gevoerd.

 

Lestijden

Van 9.00 tot 17.30 uur.

 

Prijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

Prijs 2018: € 3440,- (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal).

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!