fbpx

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie: Jaar 2

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie:

Jaar 2

 

Klinisch PNI-Therapeut 

Klinische PNI is als praktische, integratieve wetenschap meer dan de som van zijn onderliggende specialisaties. De biologie heeft daar een mooi woord voor: emergentie. Op elk hoger niveau van een systeem komen er eigenschappen bij die alleen te verklaren zijn vanuit complexe interacties op de niveaus daaronder. Zo zijn organen meer dan de som van hun weefsels en is de mens meer dan de som van zijn organen.

 

 

INSCHRIJVEN

 

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding:

 

 

BROCHURE – Curriculum kPNI opleiding 2018

 

Data kPNI Jaar 2:

Start 2019:  6, 7, 8 nov 2019 + 12, 13, 14 december 2019 + 13, 14, 15 februari 2020 + 11, 12, 13 mei 2020 + 9, 10, 11 juni 2020 + 22, 23, 24 juni  2020 (Let op: gewijzigde data!)

Module 7: Integratie: de drie egoïstische systemen
Na een eerste jaar van kennisvergaring, ben je gevorderd genoegom de opgedane kennis en vaardigheden een plek te gevenbinnen een diagnostisch proces dat de dieperliggende oorzakenvan gezondheid en ziekte blootlegt.

 

 

Module 8 & 9: Klinische PNI Diagnostiek
Je leert hoe je een kPNI-anamnese afneemt en wat de rol is vande vijf metamodellen. Ook psychologische gesprekstechniekenkomen aan bod. Daarnaast behandelen we klinisch-chemischonderzoek binnen de kPNI-diagnose.

 

 

Module 10: Beweging en voeding binnen de kPNI
Het zittende leven en een tekort aan lichaamsbeweging zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische ziektebeelden. Veel van deze hedendaagse aandoeningen kun je voorkomen of genezen met voeding en beweging.

 

 

Module 11: Interne Organen 2 (hart, longen, nieren, hypothalamus)
We verkennen samen de verbindingen tussen het hart- envaatstelsel, de longen en de nieren en hun interacties met andere organen, de hersenen, het immuunsysteem en de stofwisseling.

 

 

Module 12: Het verschil tussen kind, man en vrouw en de oudere mens
Je leert de universele principes van kPNI – zoals werkingsmechanismen en metamodellen – vertalen naar een behandeling op maat voor kinderen, mannen, vrouwen en ouderen.

 

 

 


Praktische informatie

Vooropleiding

Een (para)medische bachelor-opleiding of een afgeronde cursus medische basiskennis én een opleiding tot orthomoleculair therapeut is vereist.

 

Doelgroep

(Para-) medische gezondheidsprofessionals, zoals artsen, fysiotherapeuten, osteopaten,orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundig therapeuten, sporttherapeuten, (sport)diëtisten, verloskundigen en verpleegkundigen.

 

Accreditatie

BBOW-APSO: gelijk aan aantal contacturen.

 

Duur van de opleiding

De opleiding beslaat 3 ‘lesjaren’, waarbij elk lesjaar bestaat uit 18 dagen. In totaal bestaat de opleiding dus uit 54 dagen.

 

Studiebelasting

153 uur per lesjaar, waarvan 126 contacturen per studiejaar. In totaal omvat de studiebelasting van de opleiding 459 uur, waarvan 378 contacturen. De overige zelfstudie-uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden.

 

Deelnamecertificaat

Indien men bij minimaal 80% van een leerjaar aanwezig is geweest, ontvangt men daarvoor een deelnamecertificaat.

 

Examen en diploma

In module 1 van jaar 2 en in module 1 van jaar 3 wordt er een schriftelijk examen (multiple choice) afgenomen. Na afloop van jaar 3 wordt het laatste schriftelijke examen afgenomen en wordt afgesloten met een mondeling examen. Tijdens dit examen wordt door middel van het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan de totale lesstof behandeld. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel ‘Therapeut in de klinische psycho-neuro-immunologie’ worden gevoerd.

 

Lestijden

Van 9.00 tot 17.30 uur.

 

Prijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

Prijs 2019: € 3500,- (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal).

 

Leslocatie:

Gent, stad van de Buffalo’s, de torens, de Feesten en Karel De Grote.

STAM Museum Gent – Godshuizenlaan 2, 9000 Gent, België.

 

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!

kPNIBelgium