Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie

 

 

Klinisch PNI-Therapeut – Jaar I en II

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig. Dat is precies wat de opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie je aanreikt.

 

INSCHRIJVEN

 

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding:

VOOR PROFESSIONALS DIE VERDER KIJKEN

Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut heb je daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen. Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief, en sluit optimaal aan bij jouw eigen medische achtergrond.
De opleiding tot Klinisch PNI-Therapeut wordt georganiseerd onder toezicht van en in samenwerking met internationaal kennisinstituut Natura Foundation.

 

Aantal lesdagen:
De volledige opleiding bestaat uit 2 jaar die apart gevolgd kunnen worden.
Elk jaar bestaat uit 18 lesdagen.

Data:
Data jaar 1 (start 2017): 6-7-8 nov + 28-29-30 nov + 18-19 dec + 2018: 9-10 jan + 21-22-23 feb + 1-2 maart (i.p.v. 1-2 feb) 21-22-23 maart – volzet!

Data jaar 2 (start 2018): 25-26-27 april + 13-14-15 juni + 28-29 juni + 10-11-12 september (i.p.v. 11-12-13) + 2-3 oktober +
15-16 oktober (i.p.v. 16-17) + 20-21-22 november

Locatie: STAM, Godhuizenlaan 2, 9000 Gent

 

Sinds de oprichting van de opleiding klinische PNI in 1999 zijn al duizenden therapeuten opgeleid in ondermeer Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Turkije en België.

 

DE WAARDE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN JOUW PRAKTIJK

Grip op complexe gezondheidsvraagstukken

De kans op ziekte wordt bepaald door de complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen, onze genen en epigenen. Als kPNI-therapeut beschik je over de kennis en vaardigheden  om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, obesitas, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij jouw cliënt.

Inzicht in menselijke werkingsmechanismen

De klinische PNI is opgebouwd rond een aantal werkingsmechanismen. De werkingsmechanismen beschrijven een breed spectrum van factoren die ons ziek of juist gezond maakt. Daaruit volgen scherpe richtlijnen voor alle voedingsstoffen en interventies die daarbij uitkomst bieden. Dit stelt je in staat de unieke gezondheidstoestand bij jouw cliënt volledig te doorgronden, zowel mentaal als fysiek, en vervolgens een behandeling op maat te geven.

 

WAT JE LEERT

Aan de hand van een anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratoriumonderzoek  leer je verstoorde werkingsmechanismen herkennen en interpreteren.  Je verwerft alle benodigde kennis over psychologie, neurologie, immunologie, evolutiebiologie, voeding en bewegingswetenschappen voor een brede integratieve benadering bij zowel anamnese, diagnose als behandeling.

 • Je zoekt de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de cliëntgeschiedenis en kunt ziektebeelden duiden binnen een evolutionair perspectief;
 • Je vertaalt kennis over psychologie, neurologie, immunologie en andere vakgebieden in concrete behandelplannen, waarbij de individuele cliënt centraal staat;
 • Je maakt gebruik van voeding en suppletie in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning;
 • Je herkent en benoemt de werkingsmechanismen die aan de basis staan van een goede menselijke gezondheid;
 • Je herkent en interpreteert verstoorde werkingsmechanismen met behulp van diagnostische instrumenten en kan dit vertalen naar een kPNI-behandelplan;
 • Je bent in staat zowel acute als chronische aandoeningen te behandelen, waarbij je de oorzaken van actuele symptomen binnen de ruimere context van de cliëntgeschiedenis plaatst;
 • Je stelt zowel cliëntspecifieke als protocollaire behandelingen op waarbij voeding, beweging en gedragstherapie centraal staan;
 • Je zet voedingssupplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies in op verantwoorde en weloverwogen wijze;
 • Je hebt kennis over de evolutionaire oorsprong van de mens en weet dit toe te passen binnen de hedendaagse gezondheidszorg.

 

PROGRAMMA

Module 1: Introductie klinische PNI

 • Dag 1: Inleiding in de klinische PNI
 • Dag 2: Evolutieleer: oorsprong van de mens
 • Dag 3: Voeding, beweging, cultuur en psyche; klinische PNI en evolutionaire biologie

Module 2: Neuro-endocrinologie en onderzoek naar stresstolerantie

 • Dag 4: Neuro-endocrinologie en het Enteric Nervous System
 • Dag 5: Klinische PNI: assen, interacties en klinische relevantie
 • Dag 6: Insulineresistentie en het metabool syndroom

Module 3: Onderzoek, diagnostiek & communicatie

 • Dag 7: Evolutionaire achtergrond van gedrag
 • Dag 8: Communicatie en communicatievaardigheden
 • Dag 9: Het diagnostisch proces
 • Dag 10: Diagnostiek in de praktijk
 • Dag 11: Klinisch chemisch onderzoek; validiteit en betrouwbaarheid; vetzuren
  in de kliniek, vitamine A&D
 • Dag 12: Epigenetica en genetica

Module 4: Het immuunsysteem

 • Dag 13: Het immuunsysteem
 • Dag 14: Laaggradige ontsteking
 • Dag 15: De bekendste syndromen: auto-immuunziekten, auto-ontstekingsziekten, neurodegeneratie

Module 5: Integratie en toepassing van kerninformatie

 • Dag 16: De vijf metamodellen en het zelfzuchtige brein
 • Dag 17: De vijf metamodellen, tien werkingsmechanismen, antropogene factoren en het zelfzuchtige immuunsysteem
 • Dag 18: De vijf metamodellen en het zelfzuchtige metabolisme

Module 6: Wonden, resoleomica en pijn

 • Dag 19: Fysiologische genezing van wonden
 • Dag 20: Resoleomica: de wetenschap van de oplossing
 • Dag 21: Pijn

Module 7: Bewegen als medicijn

 • Dag 22: De rol van beweging binnen een evolutionair model
 • Dag 23: Beweging en whole-food behandeling bij immunologische syndromen
 • Dag 24: Beweging als medicijn

Module 8: De inwendige organen, lever, alvleesklier, nieren, longen en botten in de klinische PNI

 • Dag 25: De evolutionaire achtergrond van de ontwikkeling van de inwendige organen bij zoogdieren en de interacties daarvan met het immuunsysteem, voortplantingsstelsel en de hersenen
 • Dag 26: De evolutionaire achtergrond van de ontwikkeling van de inwendige organen bij zoogdieren en de interacties daarvan met het immuunsysteem, voortplantingsstelsel en de hersenen

Module 9: Van jong tot oud: kinderen, volwassenen, vrouwen, mannen en mensen op leeftijd

 • Dag 27: Het kind binnen de klinische PNI
 • Dag 28: Het grote verschil tussen mannen en vrouwen
 • Dag 29: De oudere mens

Module 10: Wetenschap en methodologie

 • Dag 30: Wetenschap en methodologie
 • Dag 31: Wetenschappelijk redeneren; de impact van vitamine D, omega-3-vetzuren en andere specifieke nutriënten op de menselijke gezondheid

Module 11: De persoonlijkheid kiest de ziekte

 • Dag 32: De persoonlijkheid in de PNI
 • Dag 33: Persoonlijke en werk gerelateerde factoren en hun invloed op gezondheid

Module 12: Slotintegratie en bioritme

 • Dag 34: Integratie van het lesmateriaal
 • Dag 35: Patiëntencasussen en discussie over casussen
 • Dag 36: Conclusie

 

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING

De kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en andere professionals in de gezondheidszorg. Onze opleidingen worden door diverse beroepsverenigingen als nascholing geaccrediteerd.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Vooropleiding

Basiskennis orthomole­culaire geneeskunde en medische basis­kennis op Bachelorniveau wordt sterk aan­geraden. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van beroepsverenigingen. Voor het volgen van jaar 2 dient men eerst jaar 1 te hebben afgerond.
Duur van de cursus
2 x 18 dagen (verspreid over 2 jaren).

Studiebelasting

De verwachte studiebelasting voor deze cursus (1 jaar) is 280 uur, waarvan 135 contacturen. De overige uren zijn zelfstudie-uren ter voorbereiding op lesdagen en ter verwerking van de behandelde lesstof.
Lesmateriaal
Tijdens de eerste module van de PNI-opleiding (jaar 1) ontvangt u van de Natura Foundation het naslagwerk voor jaren 1 en 2. Het behandelt onderwerpen die regelmatig in de (PNI-)praktijk aan de orde komen. Hierbij is niet dezelfde volgorde aangehouden als de lesmodules. Waar de lessen erop zijn gericht u bekend te maken met het therapeutisch werkveld, gaat het naslagwerk wat dieper in op een aantal specifieke aandoeningen. Zo kunt u goed zien hoe de klinische PNI binnen haar context, de gezondheidszorg, functioneert.

Er wordt niet van u verwacht dat u alle kennis uit het naslagwerk uit het hoofd leert – daarvoor is de reikwijdte van de klinische PNI veel te groot. De PNI-opleiding biedt u de kennis waarmee u de onderwerpen in het naslagwerk steeds beter leert begrijpen. Om u hier optimaal bij te helpen, zijn tevens uitgebreide literatuurlijsten opgenomen van relevante naslagwerken. Zo kunt u zich tijdens de opleiding en daarna op eigen initiatief verder verdiepen in de klinische PNI.

Cursusprijs

Lesjaar 1 2017 : € 3.250,- inclusief PNI lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
(Heb je in het verleden reeds een opleiding PNI jaar 1 of jaar 2 gevolgd bij Natura Foundation en wens je je bij te scholen? Dan kan je opnieuw inschrijven en krijg je 50% korting. Contacteer ons voor meer info!)
Lesjaar 2 2018 : € 3.315,- inclusief PNI lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (40 % korting) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’.
Lestijden
Van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Locatie
Gent, stad van de Buffalo’s, de torens, de Feesten en Karel De Grote.

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!