Blog

Dit zal u interesseren

Als KPNI-artsen en -therapeuten hechten we veel belang aan het delen van kennis. Het is een manier om onze verworven vaardigheden verder uit te diepen en de nieuwste verklaringen te vinden voor chronische ziektebeelden. In deze artikelenreeks hechten we uitgebreid belang aan het omzetten van onze kennis in praktische lifestyle-adviezen om pati├źnten gezonder te maken.

Alleen als je pijn kan voelen, kan je echt gelukkig zijn.

Dr. Leo Pruimboom
Grondlegger KPNI