HOE TE LANGE DAGEN ONZE SCHOOLGAANDE JEUGD MET BLESSURES OPZADELT

Het overgrote deel van sporters is eigenlijk niet echt fris of fit genoeg om een optimale (en dat betekent ook gezonde!) sportprestatie te leveren, met verhoogd risico op blessures als gevolg. De groep die daarbij het grootste risico loopt, zijn onze schoolgaande sportende zonen en dochters.

Auteur

Thomas D’havé, KPNI-therapeut
Linkedin

‘Fitheid’ en ‘frisheid’ zijn twee termen waarmee te pas en te onpas wordt gegoocheld in sport, en dan vooral bij balsporten, in de voorbereiding op de competitie.

Wanneer is een sporter fris en fit (genoeg) om zijn of haar zo best mogelijke prestatie te leveren? Niet altijd eenvoudig te bepalen. Met beide termen kan je een paar kanten uit, want er zijn verschillende aspecten die meespelen.

Het fysieke aspect is daar één van. Experten zoals Raymond Verheijen en Bart Caubergh die zich al jaren over het voetbal buigen, laten vaak optekenen dat er te hard wordt getraind in de voorbereiding, waardoor spelers zelfs iets vermoeider (minder fris) aan de aftrap van het nieuwe seizoen verschijnen. Anderzijds merken zij ook al jaren op hoe clubs met een drukkere kalender dan hun tegenstander een overduidelijk nadeel ervaren. Namelijk een dag minder recuperatie manifesteert zich in minder fitheid en frisheid tijdens wedstrijden, met minder goals voor en méér goals tegen.

Maar fitheid en frisheid is meer dan enkel het fysieke aspect. Het gaat veel dieper dan dat… en ook veel breder: het overgrote deel van sporters is eigenlijk niet echt fris of fit genoeg om een optimale (en dat betekent ook gezonde!) sportprestatie te leveren… Met een verhoogd risico op blessures als gevolg.

De groep die daarbij het grootste risico loopt, zijn onze schoolgaande sportende zonen en dochters.

Straks is de vakantie wéér afgelopen en starten de lessen opnieuw. ’s Ochtends vroeg uit de veren en al dan niet na een verre verplaatsing (soms zelfs fiets én trein én bus) enkele avonden in de week een fikse training er achteraan. En waar moet het huiswerk nog tussen?

Wat verstaan wij onder fit- en frisheid? Als we het terugbrengen naar zijn core, komen fit en fris zijn neer op dit: dat je in staat bent om de juiste beslissingen te nemen en de juiste acties te maken, keer op keer, zolang het nodig is, in alle situaties.

Met ‘je’ wordt jouw lichaam bedoelt, maar bovenal jouw hersenenen.

Finaal zijn het namelijk jouw hersenen die jouw lichaam aansturen; die situaties snel kunnen inschatten, die snel en juist weten te reageren, en die je lichaam coördineren om de juiste bewegingen te maken.

‘Fysiek klaar zijn’ is een logische noodzaak om de duur en de intensiteit van een bepaalde sportactiviteit de baas te kunnen, maar als je niet fris of fit genoeg bent… dan lijdt je prestatie er gegarandeerd onder.

Nu, wat is een belangrijke -misschien wel de belangrijkste- factor die bepaalt of we fit zijn of niet?

Het al dan niet volgen van het 12/12 ritme van ons lichaam.

Onze sportende kinderen zitten ver weg van het ideale 12/12 ritme.

Misschien eerst iets over het 12/12 principe. Het 12/12 principe betekent dat ons lichaam evolutionair gezien het meest optimaal functioneert in een ritme van 12 uur dag, en 12 uur nacht.

Betekent dat dat we effectief 12 uur moeten slapen? Nee. Maar het betekent wél dat we onze hersenen gedurende 12 uur moeten ‘vertellen’ dat het nacht is.

Laat dat net het probleem zijn bij onze schoolgaande jeugd. Hun dagen zijn veel te lang… Onze kinderen gaan naar school en aanvullend 2 à 3 keer naar de sportclub. Ze ontbijten al om 7 uur en vallen in slaap om 23 uur (met wat geluk, want het kan ook later) achter het blauwe licht van hun macbook of smartphone.

Dit verlengt hun dag met wel 4 uur of meer.

Komt daarbij ook nog eens het feit dat training (maakt niet uit licht of zwaar) ook zijn effect heeft: training lijdt tot accumulatie van afvalstoffen; niet alleen in de spieren, maar ook in de hersenen… met hersenvermoeidheid als gevolg: gedaalde concentratie, verminderd geheugen, verminderde emotionele stabiliteit, gedaalde besluitvaardigheid.

Het klinkt je zeker en vast bekend in de oren: sporters die aangemaand worden om zich te concentreren, die licht ontvlambaar zijn, die vergeten wat van hen verwacht wordt, …

Het negatieve effect van een verstoord ritme vermijden

Vergis je niet, het 12/12 ritme is key in dit verhaal. Hoe kunnen we een verstoring vermijden (of omdraaien)?

Gedurende de dag accumuleren we neurotoxische stoffen in onze hersenen die er ’s nachts als het ware ‘uitgespoeld’ worden. Wanneer we dag na dag echter méér accumuleren dan we verwijderen, treedt hersenvermoeidheid op.

De oplossing is dus zorgen dat we de nacht opnieuw verlengen en met een paar eenvoudige maatregelen invloed uit te oefenen op onze hersenen. Voor onze hersenen staat de nacht namelijk gelijk aan de afwezigheid van blauw licht, voeding en beweging.

Een paar tips hiervoor:

  • Geen caffeïne meer na 14u.
  • 12h na wakker worden blauw licht afblokken. Moet er toch nog huiswerk gemaakt worden op de laptop of wil je toch op de smartphone; schakel f.lux (laptop) of nightshift (iphone) in.
  • Skip smartphones in bed.
  • Niet meer eten na 20-21u.

Met deze eerste tips zal je instant het bioritme van je sporter naar een normaal ritme kunnen brengen. De volgende stap is dit verder gaan uitspelen zodat je ze niet alleen gezonder houdt, maar ook hun prestaties gaat verbeteren door in te spelen op hun bioritme.

Op zoek naar de theoretische kennis waar dit artikel op verder bouwt?

De kennis in dit artikel is een toepassing van de theoretische achtergrond uit de cursussen van de opleidingen tot Orthomoleculair Therapeut volgens de kPNI en kPNI Therapeut voor therapeuten, medici en gezondheidscoaches in België (Gent). www.kpnibelgium.com/kpni-opleidingen

Deel dit artikel

Bronnen en wetenschappelijke referenties in dit artikel

Dit artikel is geschreven door kPNI Therapeut Thomas D’havé en verscheen eerder op zijn persoonlijke blog.