KPNI-Filosofie

Het symptoom is nooit het échte probleem

Volgens de KPNI, of voluit de klinische psycho-neuro-immunologie, is gezondheid: de mentale, lichamelijke en sociale capaciteit om aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De erkende wetenschap is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent voeding, immunologie, endocrinologie, neurologie en psychologie. Wie na drie jaar studie slaagt mag zich ‘master in de klinische psycho-neuro-immunologie’ noemen.

Hoe helpt KPNI Belgium u als arts of therapeut?

Met klinische PNI duikt u als arts of therapeut diep in de pathofysiologie van ziektebeelden, op zoek naar oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang. Aan de hand van bepaalde metamodellen die u aanleert, stelt kPNI u in staat om alle symptomen en oorzaken in een logische tijdsvolgorde te plaatsen. Zo ontstaat een (chrono)logische film van de mens en zijn ziekte en geen contextloze foto.

Structurele oplossingen

Samen met uw patiënt bekijkt u welke mechanische, biochemische en sociale factoren de oorzaak zijn van de lichamelijke klachten. Die zijn vaak het symptoom van een dieperliggend probleem. Om dit structureel op te lossen gebruikt u als KPNI-therapeut of -arts een wetenschappelijk onderbouwde behandeling, met inzichten uit de sociologie, neurologie, endocrinologie, psychologie en immunologie.

Preventatief & curatief

Door uw patiënt te behandelen volgens de multidisciplinaire wetenschap klinische psycho-neuro-immunologie kunt u de oorzaken van de ziekte of aandoening preventief en curatief aanpakken, een uniek persoonsgebonden kPNI-therapieplan opstellen, uw cliënt meer zelfinzicht geven en stimuleren tot therapietrouw.

Op basis van keiharde wetenschap van meer dan 150.000 artikelen zijn de resultaten meetbaar en is de prognose voorspelbaar. De snelle en effectieve veranderingen op basis van quick wins leiden tot een grote therapietrouw.

Hoe helpt KPNI Belgium u als arts of therapeut?

Waar traditionele therapeuten en artsen een klacht behandelen, doet u dat als kPNI-therapeut of -arts andersom: u behandelt uw patiënt met zijn of haar klacht. Met de kennis, inzichten en vaardigheden uit de klinische psycho-neuro-immunologie, geeft u uw patiënt de controle over zijn of haar leven en gezondheid terug.

Lifestyle- en bioritmeaanpassingen, voeding, bewegingscoaching

Zoals elke patiënt anders is, is elke behandeling dat ook. Om het natuurlijk genezingsproces van uw patiënt weer optimaal te laten functioneren, gebruikt u lifestyle- en bioritmeaanpassingen, voeding in al zijn vormen, bewegingscoaching, sociale interventies en eventueel voedingssupplementen. U kijkt niet enkel naar de aard van de voeding maar ook naar voedings- en drinkfrequentie, het tijdstip van voedingsinnames, vastenperiodes en bewegingsmomenten in relatie tot uw voeding. De kans is groot dat de concepten, ook na de behandeling, deel zullen blijven uitmaken van uw leven.

Therapeutonafhankelijk

Het zou wel eens kunnen dat u sneller afscheid moet nemen van uw patiënt dan u gewoon bent. Niet omdat hij of zij niet terug wil komen maar omdat zijn of haar klachten opgelost zijn. KPNI leert de controle teruggeven aan de patiënt en maakt hem bijgevolg therapeutonafhankelijk. Maar vrees niet: in ruil krijgt u nadien beslist vrienden, familie en collega’s op consultatie, aangezien hij of zij niet zal kunnen zwijgen over uw aanpak.

KPNI Belgium

KPNI Belgium is het kenniscentrum in België voor gezondheidsprofessionals, coaches, therapeuten en artsen die zich willen specialiseren in de nutritionele geneeskunde en de klinische psycho-neuro-immunologie.

Zaakvoerders Wouter Vanhuysse en Thomas D’havé hebben samen meer dan 40 jaar ervaring als zelfstandig therapeut. Ze combineren erkende diploma’s in de kinesitherapie, osteopathie, NLP, orthomoleculaire therapie en KPNI. Ze hebben zich omringd met een team van experten en sloten partnerships met Natura Foundation en PNI Europe.

Het lichaam geeft symptomen weer omdat de persoon de kluts kwijt is. Het symptoom biedt eigenlijk de kans om een gedragsverandering te doen.

Dr. Leo Pruimboom
Grondlegger KPNI