Medische basiskennis volgens KPNI

Wil je graag starten met Orthomoleculaire Therapie, maar mis je de nodige basiskennis om hieraan te beginnen? Dan is deze cursus onmisbaar!

De cursus biedt op een begrijpelijke manier een basis die je een praktische aansluiting geeft op het denkgoed van de OT’s en de kPNI. Leerzaam en eenvoudig leer je de taal van ons vak spreken zodat je goed voorbereid de cursussen en de kPNI in kan gaan.

Waarom deze medische basiskennis?

Vanaf heden is de opleiding OT alleen maar toegankelijk met medische basisopleiding om het niveau te waarborgen. Daarom organiseren we nu de opleiding Medische Basiskennis zélf, maar met dezelfde docenten van de OT (Casper Beukema). Zo kan het evolutionaire gedachtengoed vanaf de eerste les worden meegegeven.
Deze module is dus interessant en noodzakelijk voor iedereen die geen medische achtergrond heeft en toch wil starten met de Orthomoleculaire Therapie volgens de kPNI.

Samengevat:

  • Directe aansluiting op het gedachtegoed van de kPNI. Je leert meteen al integraal denken.
  • Zeer begrijpelijk gegeven zodat je een goed fundament krijgt voor je toekomstige opleidingstrajecten.
  • Je leert werkingsmechanismen op een instapniveau zodat je hiermee vertrouwd raakt. Dit alles geeft je een maximale voorbereiding op de unieke denk- en werkwijzen van de OT’s en de k-PNI.

Info over de opleiding

Voor wie is deze opleiding?

Onze opleidingen worden gevolgd door (para)medici zoals: podologen, ergotherapeuten, bewegingscoaches, physical coaches, voedingscoaches, sportverzorgers, en leken in de medische wereld, die graag een carrière switch willen maken.

Data

Reeks 1 - 2020

Volzet!

Donderdag & vrijdag 23-24 jan
Maandag & dinsdag 17-18 febr
Donderdag & vrijdag 19-20 maart
Maandag & dinsdag 20-21 april

Reeks 2 - 2020

Donderdag 8 okt
Donderdag & vrijdag 15-16 okt
Woensdag 21 okt
Maandag & dinsdag 9-10 nov
Donderdag & vrij 17-18 dec

Lestijden

9u tot 17u30

Dagindeling & Leerdoelen

Alle dagen worden voorzien van opdrachten, basale bloeduitslagen en ziektebeelden. Onze bedoeling is om zoveel mogelijk het grote interactieve plaatje te laten zien, zonder stappen over te slaan. De termen en functies gaan helder worden zodat de OT en kPNI een begrijpelijk en logisch verhaal wordt.

Dag 1 - DNA en cytologie

Hier leggen we de basis van de medische kennis; anatomie en fysiologie. Begrippen als genotype, fenotype, genen, chromosomen, acetylatie, methylatie, histonen, alelen, hetero- of homozygoot worden uitvoerig besproken. Hierbij wordt het inzicht gegeven dat epigenetica een zeer belangrijke rol speelt. Mismatch wordt een deep learning moment. Tweede deel van de dag gaat over cellen en organellen, de begrippen van resistentie en deficiëntie, en de functie en rol van onze energiefabriekjes; de mitochondriën.

Dag 2 - Hormonen en klieren

We gaan de tweede dag dieper in op hormonen en wat ze met ons doen. Welke soorten zijn er? En welke organen scheiden hormonen af? Welke functies hebben ze algemeen en afzonderlijk? Bijnieren, schildklier, thymus en alvleesklier zijn voorbeelden, maar schildklier gaan we grondiger benaderen op dag 8.

Dag 3 - Metabolisme

Deze dag draait om de spijsvertering. Mond, maag, duodenum, overlap met de alvleesklier. Darmen en de lever komen aan bod. Diabetes en vervette lever nemen we mee als ziektebeelden. Ook opstapje naar het darmslijmvlies, welke verder wordt
besproken in de volgende les immuunsysteem.

Dag 4 - Immuunsysteem

Aangeboren vs verworven. TH1 en TH2. Welke cellen zijn er bij betrokken? Wat zijn cytokinen? Welke immuuncellen zitten in het lichaam? (Bv de gliacellen in de hersenen en de kupfercellen in de lever). Natuurlijk ook de basis van auto- immuunziekten, rol van darmbacteriën en allergieën.

Dag 5 - Zenuwstelsel, centraal en perifeer

Hersenen en welke onderdelen zijn er? Wat doen ze? Hoe ontstaat alzheimer en Parkinson? Wat hebben de darmen met de hersenen te maken? En welke assen en klieren in het perifere systeem spelen een rol? (HPA, HPS, HPG as…).

Dag 6 - Spieren, bindweefsel en botten

De werking van de spieren, botten en bindweefsel wordt op fysiologisch niveau een hele dag besproken. Wat is de functie van actine, myosine, titin..? En welke rol speelt fascia tijdens beweging en bij bepaalde ziektebeeldden?

Dag 7 - Organen. Longen, hart, nieren

Wat is hun functie en hun onderlinge verband? Ook hier worden de onderdelen behandeld en leren we welke ziektebeelden erbij horen. U mag zich deze dag ook verwachten aan een klein stukje neuropsychologie.

Dag 8 - Schildklier en voortplanting

Vruchtbaarheid, vrouwelijke en mannelijke hormonen en schildklierfuncties.
+ Integratie van de 8 dagen.

Praktisch

Prijs

€ 795

Inclusief PNI-lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’. Aanvraag van de KMO-P dient te gebeuren aan de hand van de factuur die van ons zal ontvangen, en kan tot ten laatste 2 weken na aanvang van de opleiding. Facturen worden ongeveer een 8-tal weken voor aanvang van de cursus verstuurd.

Lestijden

9u30 tot 17u

Examen

Aan het einde van de cursus wordt een test afgenomen aan de hand van 20 Multiple Choice vragen en 2 open vragen.
Bij voldoende beoordeling (13 goed van de 20) krijgt men het diploma “Medische Basiskennis volgens de kPNI” en kan hiermee later ook het diploma tot ‘Orthomoleculair Therapeut’ en ‘kPNI therapeut’ bekomen worden. Indien men niet slaagt op dit examen, kan enkel een certificaat bekomen worden van bovengenoemde opleidingen, mits aanwezigheid in de lessen van minimum 80% van de lesdagen.

Examen praktisch:
Maandag 8 juni, 10u tot 12u
Zaal Hert Van Maria @ STAM, Gent
Prijs: €100 incl. btw

Leslocatie

Adres

STAM Museum Gent
Godshuizenlaan 2
9000 Gent, België

Opgelet! 8 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een mail met praktische informatie, waar per lesdag de locatie zal meegedeeld worden. Meestal gaat de les door in het STAM (zie onder),maar uitzonderlijk kan er ook lesgegeven worden in MELLE (Adequat Business Center; Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle). Kijk dus altijd goed het mailverkeer na.

Inschrijven

Vragen?

Twijfelt u of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen? Heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Inschrijven