Klinische psycho-neuro-immunologie jaar 1 & 2

Vier maanden Corona heeft de wereld om ons heen en ook op afstand sterk veranderd. De bedrijven die online konden functioneren zijn succesvol geweest en hebben de weg gewezen voor andere bedrijven en particulieren. Ook wij bij KPNI Belgium & PNI Europe hebben veel geleerd. Wij waren jarenlang uitgesproken ‘anti’ online lesgeven en zijn daar zelfs een beetje obsessief in geweest. De omstandigheden van de laatste weken hebben onze mening sterk veranderd. Online lesgeven blijkt eerst en vooral verschillende voordelen te hebben. Daarnaast zijn er ook een aantal nadelen die vragen om pro-actieve maatregelen. Ook jullie zullen in de toekomst, net zoals wij, meer en meer mensen “online” gaan behandelen. Er bestaat waarschijnlijk geen betere wetenschap en klinisch toepasbare geneeskunde als klinische PNI om dit uit te voeren. Marktonderzoek heeft laten zien dat verschillende oud-cursisten online gewoon doorgewerkt hebben. Een studie PNI opent gigantische perspectieven voor u als professional om support te kunnen blijven bieden, ongeacht de omstandigheden in de toekomst. 

De K-PNI opleidingen van 2020 – 2021 en vele jaren erna

 

 • 75%  online onderwijs en 25% live.

 • in jaar 2 worden 2 extra praktijkdagen aangeboden met als gevolg dat jaar 2 uitgebreid wordt tot 20 lesdagen.

 • Gedurende de gehele opleiding worden per lesmodule 2 extra online uren, georganiseerd onder supervisie van de docent. Er wordt gewerkt in kleine groepjes om Q&A omtrent de gegeven lesdagen beantwoord te krijgen. In totaal worden 12 extra uren per opleidingsjaar georganiseerd. ( = deep learning)

 • Iedereen krijgt een terugkijklink van iedere module binnen 5 dagen na afloop en de opnames blijven 1 maand ter beschikking. Vooral deze verandering gaat een grote impact hebben op de kwaliteit van onze opleidingen. Na een representatief marktonderzoek hebben we waargenomen dat de terugkijklink de studenten op een optimale manier begeleid. KPNI is een prachtig vak en ‘eist’ van de cursist aandacht en dedicatie. Met de terugkijklink kunt u al het geoffreerde materiaal ontelbare keren herhaald horen terwijl de presentatie zichtbaar is. Dit betekent dat u zich alles veel meer eigen kan maken en module na module met elkaar kan verbinden 

ECTS

JAAR 1 

De studiebelasting bedraagt 620 uur voor de eerste 18 lesdagen, waarvan 18 x 8 = 144 contacturen. De verdere studiebelasting via ‘terugkijk’ links is gebasseerd op recent marktonderzoek en bedraagt 4 x 144 = 576 uur. Dit betekent gezamenlijk voor jaar 1 (6 modules van 3 dagen) een totale belasting van 144 + 576 = 720 uur en dat staat gelijk aan 720/25 = 29 ECTS. Deze 29 ECTS worden opgeteld bij de ECTS gebasseerd op opdrachten, examens en literatuur lezen. In totaal komt dit neer op een totaal van 60 ECTS, jaar 1.

JAAR 2

Jaar 2 omvat tevens 6 modules van ieder 3 dagen en dat betekent 18 X 8 = 144 contacturen. Daarnaast een verdere ’terugkijk’ studie van 4 x 144 = 576 uur. Gezamenlijk is het basiscurriculum goed voor 576 + 144 = 720 uur en dat staat gelijk aan 720/25 = 29 ECTS. Deze 29 ECTS worden later opgeteld bij de ECTS gebasseerd op opdrachten, examens en literatuur lezen. In totaal komt dit neer op een totaal van 60 ECTS. 

In dit jaar zijn verder twee nieuwe patienten-dagen ingebouwd. Daar zullen ‘reeële’ patienten het KPNI proces onderzocht, gediagnosticeerd en behandeld worden. Deze twee extra dagen met voorbereiding en integratie zijn goed voor 5 extra ECTS en dat betekent dat het tweede jaar in totaal 65 ECTS oplevert.

Het + 1 master jaar heeft een grotere studiebelasting (zie ‘Master’).

 

Info over de opleiding

Onderwerpen en Modules

Modules Jaar 1

Inleiding + Kenmerkende Grondbeginselen + Laaggradige Ontsteking + Lekke barrières + Diagnostiek
Evolutionaire geneeskunde
Neuro-endocrinologie
Immuunsysteem
Wondgenezing, pijn, bindweefsel, resoleomics
Organen I (Botten, alvleesklier, lever)

Modules Jaar 2

Egoïstisch brein, egoïstisch immuunsysteem, egoïstisch metabolisch systeem en het egoïstische voortplantingssysteem - HPG-bereikte
Diagnose I + Diagnose II
Organen II (hart, longen, nieren en huid)
Beweging en voeding
P in PNI - oplossingsgerichte korte therapieën, persoonlijkheid en reframing
Integratie van twee jaar kPNI

Beschrijving van de opleiding

Doelstelling

De doelstelling van deze studie is het opleiden van zoveel mogelijk therapeuten en artsen in de klinische PNI (KPNI),zo ontwikkeld sinds 32 jaar door Dr. Leo Pruimboom en zijn docenten wereldwijd. Daarmee kunnen veel meer patiënten en cliënten geholpen worden op een echte integrale manier; KPNI geeft de mogelijkheid om vanuit het concept van ‘filmgeneeskunde’ zowel de oorzaken als de blackbox van zelfs complexe ziektebeelden te identificeren en op optimale wijze te beïnvloeden. Daarnaast is een tweede, maar niet minder belangrijk, doel het kunnen aanbieden van een uniek concept ter preventie van allerlei voorkombare ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht. En let wel, KPNI is geen alternatieve geneeskunde, maar een evidence based wetenschap met een heel duidelijk centraal moto; ‘De enige echte geneeskunde, is geneeskunde die werkt’.

Toelatingseisen 

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde medische of paramedische opleiding vereist. Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op hbo-niveau of medische basisvakken plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Ook worden mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende personal trainer opleiding hebben genoten of een osteopaat opleiding hebben gedaan toegelaten. Voor toelating tot het +1 jaar zie het hoofdstuk ‘Master’.

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd (en voorlopig nog actief) bij de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. De beroepsverenigingen hebben in principe al toegezegd.

Examinering / afronden van de opleiding 

Het is niet verplicht om aan de examens deel te nemen. Als de student tenminste 80% van alle lessen heeft gevolgd ontvangt hij of zij een deelnamecertificaat. Als je examen wilt afleggen dan kun jij je aanmelden via een inschrijfformulier. Op het examen is de richtlijn van PNI Europe van toepassing die op de website van PNI Europe te vinden is. Om aan het examen te mogen deelnemen moet de student 80% van alle modules hebben gevolgd. De kosten van het praktische examen worden aangegeven op de website. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. In module 1 van jaar 2 wordt jaar 1 geëxamineerd via een multiple choice examen van 30 vragen. Na afloop van jaar 2 volgt een praktijk examen met een reële patiënt plus een theoriexamen van weer 30 multiple choice vragen. Het praktijk examen is een aan de hand van een werkelijke patiënt binnen een reële klinische PNI consultatie. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel “Therapeut in de klinische psycho-neuroimmunologie” worden gevoerd. Het niet slagen voor de examens van jaar 1 en 2 heeft geen andere gevolgen dan dat de student, op een nader te bepalen tijdstip, een herkansing kan krijgen. Slaag je niet voor een van deze examens dan kun je toch gewoon met de opleiding doorgaan. Om in aanmerking te komen voor het master jaar moeten de examens met voldoende zijn beoordeelt. Men kan de master ook nog beginnen als een herkansing voor 1 of meerdere examens is aangevraagd.

Data van de examens worden via mail gecommuniceerd in het voorjaar. Theoretische examens vinden online plaats op de eerste dag van het volgende academiejaar.

Opmerkingen

 1. De lessen (on- en offline) worden elke 30 minuten onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om ervoor te zorgen dat door te voorkomen dat zij te lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen
 2. De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijs niveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken
 3. Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar.
Data

PNI JAAR 1 

Module 1: 14, 15 & 16 september (Melle)
Module 2: 30 nov, 1 & 2 dec 2020 (Online)
Module 3: 8, 9 & 10 feb 2021 (Online)
Module 4: 19, 20 & 21 apr 2021 (Online)
Module 5: 17, 18 & 19 mei 2021 (Online)
Module 6: 15, 16 & 17 jun 2021 (Online)

PNI JAAR 2

Module 7: 27, 28, 29 okt 2020 (Online)
Module 8: 07, 08, 09 & 10 dec 2020 (Melle) - 4 dagen! 
Module 9: 1, 2 & 3 feb 2021 (Online)
Module 10: 29, 30 & 31 mrt 2021 (Online)
Module 11: 21, 22, 23 & 24 april 2021 (Melle) - 4 dagen!
Module 12: 28, 29 & 30 juni 2021 (Melle) 

Kostprijs

 

PRIJS PER JAAR (2020)

€ 3.450
(vrijgesteld van BTW. KMO-portefeuille is van toepassing: -30% korting)

prijs inclusief:

 • koffie/thee, lunch indien lessen live gegeven worden. 
 • Alle lesmateriaal
 • De terugkijklink gedurende 1 maand geldig voor alle modules
 • Twee extra praktijkdagen in PNI II
 • Boek “Word Weer Mens”

€ 298 voor het praktische PNI examen.

KMO- PORTEFEUILLE

Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting, enkel voor Belgen) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’. Aanvraag van de KMO-P dient te gebeuren aan de hand van de factuur die u van ons zal ontvangen, en kan tot ten laatste 2 weken na aanvang van de opleiding. 

Wel vragen we de factuur (en eventuele doorstorting vanuit de KMO-P) voldaan te hebben vòòr aanvang van de opleiding.

Leslocatie voor de LIVE lessen

Adres indien de lesdagen LIVE worden gegeven:

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 157
9090 Melle, België

Opgelet! 

4 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een mail met praktische informatie, waar per lesdag de locatie zal meegedeeld worden, dit in verband met mogelijke Coronavirus maatregelen. Wordt het gebruik van gezichtsmaskers verplicht dan zult u daar zelf voor moeten zorgen. Datzelfde zou gelden voor al het mogelijke andere materiaal dat door de verschillende overheids- instanties eventueel verplicht zou worden gesteld. We rekenen op jullie eigen verantwoordelijkheidszin betreft de veiligheid en hygiëne tijdens deze lesdagen.

Aanwezigheids-plicht en terugkijklink

Zoals aangegeven wordt de opleiding in de vorm van gecombineerde didactiek gegeven. Er zullen mensen zijn die absoluut niet in grotere groepen bijeen willen komen. De groep mensen die alleen online les willen volgen, kunnen dit dan ook zonder probleem doen. Alle lessen zullen worden opgenomen en dit geldt dus ook voor de live lessen. De 80% aanwezigheid (online en/of live) blijft natuurlijk wel van toepassing om het diploma te kunnen behalen. Wij zullen ook alle beroepsverenigingen inlichten en daar de veranderingen kenbaar maken.

 

Missie en visie

Missie

PNI Europe is een international wetenschappelijk instituut dat vanuit de klinische PNI en de evolutionaire geneeskunde onderzoekt hoe gezondheid op alle niveaus in stand kan worden gehouden en/of worden hersteld. Wij gaan uit van een moderne definitie van gezondheid (de capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelf management) en alle kennis die we verzamelen, verdelen en onderzoeken is op deze definitie gebaseerd.

Visie

Patiënten en cliënten worden steeds mondiger en ’experts’ op het gebied van gezondheid en ziekte. Dit is een prachtige ontwikkeling, daar daarmee de persoon opnieuw controle krijgt over haar/zijn gezondheid en welzijn. Voor artsen en therapeuten betekent dit vaak dat men niet in staat is om gefundeerd te antwoorden op patiënten-vragen die niet tot de therapeut/arts haar ‘specialistische’ werkgebied behoren. Onze meta-disciplinaire klinische PNI is in staat om alle gezondheidsprofessionals de kennis te laten ontwikkelen om mensen integraal te kunnen begeleiden op zowel preventief als curatief gebied. Klinische PNI is een harde wetenschap en kan beschouwd worden als de optimale brug tussen de natuurgeneeskunde en de conventionele geneeskunde.

Belangrijk

Master van de Universiteit van Salamanca “Universidad Pontifice de Salamanca”
De opleiding bestaat uit twee + 1 jaar. De eerste twee jaar, bij afsluiting met een voldoende (6) voor het praktijkexamen in het tweede jaar en het theorie-examen van het eerste jaar, geeft u het recht de titel ‘therapeut in de klinische PNI’ te gebruiken. Het + 1 jaar geeft na correcte afsluiting (zie examen procedure) recht op de titel ‘master in klinische PNI’ van de Universiteit van Salamanca (Universidad Pontifice de Salamanca). Het examen van het master jaar bestaat uit een multiple choice examen van 50 vragen + twee portfolio opdrachten gedurende het opleidingsjaar. Deze master is een master “propio” van de Universiteit in samenwerking met PNI Europe en heeft een geldigheid voor de hele wereld. Voor verdere informatie, zie ‘Master”.

Veranderingen in 2020-2021
 • 75% onderwijs online en 25% live.
 • Gedurende de gehele opleiding worden per lesmodule twee extra online uren georganiseerd onder supervisie van de docent. Er wordt gewerkt in kleine groepjes om Q&A omtrent de gegeven lesdagen beantwoord te krijgen. In totaal worden twaalf extra uren per opleidingsjaar georganiseerd (= deep learning).
 • Iedereen krijgt een terugkijklink van iedere module binnen vijf dagen na afloop en de opnames blijven één maand ter beschikking. Vooral deze verandering gaat een grote impact hebben op de kwaliteit van onze opleidingen. Na een representatief marktonderzoek hebben we waargenomen dat de terugkijklink de studenten op een optimale manier begeleidt. KPNI is een prachtig vak en ‘eist’ van de cursist aandacht en toewijding. Met de terugkijklink kan al het geoffreerde materiaal ontelbare keren herhaald beluisterd worden terwijl de presentatie zichtbaar is. Dit betekent dat men zich alles veel meer eigen kan maken en module na module met elkaar kan verbinden.
Inschrijven

Vragen?

Twijfelt u of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen? Heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Inschrijven