Klinische psycho-neuro-immunologie jaar 1 & 2

Beste student,

We heten je van harte welkom bij deze cursus of opleiding van PNI Europe. Voor je ligt het curriculum van de nieuwe 2 + 1 jarige kPNI opleiding. PNI Europe heeft de opleiding in de armen gesloten en onder leiding van Dr. Leo Pruimboom is klinische PNI verder ontsloten tot een prachtige en harde wetenschap met onschatbare praktische en klinische waarde.

Met deze opleiding krijg je fundamenteel inzicht in complexe werkingsmechanismen en worden alle lichamelijke systemen met elkander verbonden. Er wordt tijdens de opleiding altijd rekening gehouden met drie basis noodzaken van therapeuten en artsen:

  1. Hoe werkt het?
  2. Wat kan ik ermee doen?
  3. Waar komt het vandaan (wetenschappelijke achtergrond)?

Theorie wordt ontsloten naar de praktijk, moeilijke processen worden vereenvoudigd en interventies zijn evidence based en gebaseerd op de ‘film’ van een aandoening, syndroom of ziektebeeld. Daarnaast leert men aan de hand van casussen het werkelijke probleem te identificeren en te vertalen naar een effectief en integraal behandelplan. Zondag klaar met een module en maandag toepassen in de praktijk.

In dit curriculum vind je alle informatie over de opleiding. Het lesmateriaal, handouts van de presentaties en wetenschappelijke artikelen worden digitaal aangeboden. Je kunt deze eventueel zelf uitprinten en zelf aan de lesmap toevoegen.

Tijdens de opleiding krijg je ook van verschillende functionarissen hulp als je die nodig mocht hebben. Heb je direct hulp nodig dan kun je bij de gastvrouw of gastheer terecht en kun je ook ondersteuning krijgen via het forum op de website. Ook nadat je de opleiding hebt gevolgd kun je rekenen op ondersteuning van PNI Europe met coaching en kennis. Op de website kun je terecht in de bibliotheek/aula. De kPNI opleiding wordt gegeven door gerenommeerde PNI therapeuten en artsen onder leiding van Dr. Leo Pruimboom, de grondlegger van de klinische PNI in Europa en de rest van de wereld.

Download hier Stappenplan-Opleiding-kPNI

Info over de opleiding

Missie en visie

Missie

PNI Europe is een international wetenschappelijk instituut dat vanuit de klinische PNI en de evolutionaire geneeskunde onderzoekt hoe gezondheid op alle niveaus in stand kan worden gehouden en/of worden hersteld. Wij gaan uit van een moderne definitie van gezondheid (de capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelf management) en alle kennis die we verzamelen, verdelen en onderzoeken is op deze definitie gebaseerd.

Visie

Patiënten en cliënten worden steeds mondiger en ’experts’ op het gebied van gezondheid en ziekte. Dit is een prachtige ontwikkeling, daar daarmee de persoon opnieuw controle krijgt over haar/zijn gezondheid en welzijn. Voor artsen en therapeuten betekent dit vaak dat men niet in staat is om gefundeerd te antwoorden op patiënten-vragen die niet tot de therapeut/arts haar ‘specialistische’ werkgebied behoren. Onze meta-disciplinaire klinische PNI is in staat om alle gezondheidsprofessionals de kennis te laten ontwikkelen om mensen integraal te kunnen begeleiden op zowel preventief als curatief gebied. Klinische PNI is een harde wetenschap en kan beschouwd worden als de optimale brug tussen de natuurgeneeskunde en de conventionele geneeskunde.

Belangrijk

Master van de Universiteit van Salamanca “Universidad Pontifice de Salamanca”
De opleiding bestaat uit twee + 1 jaar. De eerste twee jaar, bij afsluiting met een voldoende (6) voor het praktijkexamen in het tweede jaar en het theorie-examen van het eerste jaar, geeft u het recht de titel ‘therapeut in de klinische PNI’ te gebruiken. Het + 1 jaar geeft na correcte afsluiting (zie examen procedure) recht op de titel ‘master in klinische PNI’ van de Universiteit van Salamanca (Universidad Pontifice de Salamanca). Het examen van het master jaar bestaat uit een multiple choice examen van 50 vragen + twee portfolio opdrachten gedurende het opleidingsjaar. Deze master is een master “propio” van de Universiteit in samenwerking met PNI Europe en heeft een geldigheid voor de hele wereld. Voor verdere informatie, zie ‘Master”.

Beschrijving van de opleiding

Doelstelling

De doelstelling van deze studie is het opleiden van zoveel mogelijk therapeuten en artsen in de klinische PNI (KPNI),zo ontwikkeld sinds 32 jaar door Dr. Leo Pruimboom en zijn docenten wereldwijd. Daarmee kunnen veel meer patiënten en cliënten geholpen worden op een echte integrale manier; KPNI geeft de mogelijkheid om vanuit het concept van ‘filmgeneeskunde’ zowel de oorzaken als de blackbox van zelfs complexe ziektebeelden te identificeren en op optimale wijze te beïnvloeden. Daarnaast is een tweede, maar niet minder belangrijk, doel het kunnen aanbieden van een uniek concept ter preventie van allerlei voorkombare ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht. En let wel, KPNI is geen alternatieve geneeskunde, maar een evidence based wetenschap met een heel duidelijk centraal moto; ‘De enige echte geneeskunde, is geneeskunde die werkt’.

Toelatingseisen 

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde medische of paramedische opleiding vereist. Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op hbo-niveau of medische basisvakken plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Ook worden mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende personal trainer opleiding hebben genoten of een osteopaat opleiding hebben gedaan toegelaten. Voor toelating tot het +1 jaar zie het hoofdstuk ‘Master’.

Duur van de opleiding 

De totale opleidingsduur bedraagt 36 lesdagen opgedeeld in 12 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk. Het +1 jaar bestaat tevens uit 18 contact dagen verdeeld over (normaliter) 6 modules van 3 dagen binnen maximaal een kalenderjaar (zie ‘Master’).

Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt 194 uur per 18 lesdagen, waarvan 144 contacturen. In totaal omvat de studie dus 388 uur waarvan 288 contacturen. De overige uren zijn zelfstudie-uren die worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof. Iedere module wordt begeleid met een kleine huisopdracht om te zorgen dat het geleerde u ook werkelijk bij blijft. Het + 1 master jaar heeft een grotere studiebelasting (zie ‘Master’).

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd (en voorlopig nog actief) bij de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. De beroepsverenigingen hebben in principe al toegezegd.

Examinering / afronden van de opleiding 

Het is niet verplicht om aan de examens deel te nemen. Als de student tenminste 80% van alle lessen heeft gevolgd ontvangt hij of zij een deelnamecertificaat. Als je examen wilt afleggen dan kun jij je aanmelden via een inschrijfformulier. Op het examen is de richtlijn van PNI Europe van toepassing die op de website van PNI Europe te vinden is. Om aan het examen te mogen deelnemen moet de student 80% van alle modules hebben gevolgd. De kosten van het praktische examen worden aangegeven op de website. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. In module 1 van jaar 2 wordt jaar 1 geëxamineerd via een multiple choice examen van 30 vragen. Na afloop van jaar 2 volgt een praktijk examen met een reële patiënt plus een theoriexamen van weer 30 multiple choice vragen. Het praktijk examen is een aan de hand van een werkelijke patiënt binnen een reële klinische PNI consultatie. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel “Therapeut in de klinische psycho-neuroimmunologie” worden gevoerd. Het niet slagen voor de examens van jaar 1 en 2 heeft geen andere gevolgen dan dat de student, op een nader te bepalen tijdstip, een herkansing kan krijgen. Slaag je niet voor een van deze examens dan kun je toch gewoon met de opleiding doorgaan. Om in aanmerking te komen voor het master jaar moeten de examens met voldoende zijn beoordeelt. Men kan de master ook nog beginnen als een herkansing voor 1 of meerdere examens is aangevraagd.

Opmerkingen

  1. De lessen (sessies) worden elke 30 minuten onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om ervoor te zorgen dat door te voorkomen dat zij te lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen
  2. De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijs niveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken
  3. Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar
  4. Waar mogelijk wordt verschillende keren een kooksessie georganiseerd. Dit kan ook een avondcatering zijn om gezamenlijk te discussiëren en een hechte gemeenschap te worden.
Data

PNI JAAR 1

Start PNIY1 2019 - 2020: 
30 sept, 1, 2 okt 2019 (Gent)
21, 22, 23 november 2019 (Melle)
13, 14, 15 januari 2020 (Gent)
5, 6, 7 maart 2020 (Gent)
7, 8, 9 mei 2020 (Gent)
18, 19, 20 juni 2020 (Gent)

Theoretisch Examen PNI 1:    Aan de start van de eerste module van PNI 2: 27 oktober 2020.

Start PNIY1 2020 - 2021:
14, 15, 16 sept 2020 (Gent)
3, 4, 5 november 2020 (Gent)
11, 12, 13 januari 2021 (Gent)
3, 4, 5 maart 2021 (Gent)
10, 11, 12 mei 2021 (Gent)
7, 8, 9 juni 2021 (Gent)

PNI JAAR 2

PNIY2 2019 - 2020
6, 7, 8 nov 2019
12, 13, 14 december 2019 
13, 14, 15 februari 2020
11, 12, 13 mei 2020 
9, 10, 11 juni 2020 
22, 23, 24 juni  2020 

Praktisch Examen PNI 2:    10 - 11 september 2020 @ kPNI Huis. (Inschrijven verplicht!).

Theoretisch Examen PNI 2:    Aan de start van de eerste module van PNI 3: 30 november 2020.

PNIY2 2020 - 2021
27, 28, 29 oktober 2020 
7, 8, 9 december 2020
25, 26, 27 januari 2021
3, 4, 5 maart 2021
22, 23, 24 april 2021
7, 8, 9 juni  2021

Kostprijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding

Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar

Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

PRIJS PER JAAR (2020)

€ 3.450
(vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal. KMO-portefeuille is van toepassing -30% korting)

€ 298 voor het praktische PNI examen.

 

KMO- PORTEFEUILLE

Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting, enkel voor Belgen) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’. Aanvraag van de KMO-P dient te gebeuren aan de hand van de factuur die u van ons zal ontvangen, en kan tot ten laatste 2 weken na aanvang van de opleiding. 

Wel vragen we de factuur (en eventuele doorstorting vanuit de KMO-P) voldaan te hebben vòòr aanvang van de opleiding.

Leslocatie

Adres

STAM Museum Gent
Godshuizenlaan 2
9000 Gent, België

Opgelet! 8 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een mail met praktische informatie, waar per lesdag de locatie zal meegedeeld worden. Meestal gaat de les door in het STAM (zie onder),maar uitzonderlijk kan er ook lesgegeven worden in MELLE (Adequat Business Center; Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle). Kijk dus altijd goed het mailverkeer na.

Inschrijven

Vragen?

Twijfelt u of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen? Heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Inschrijven