Klinische psycho-neuro-immunologie Master jaar

Info over de opleiding

Docenten

Dr. Leo Pruimboom
Tom Fox
Prof. Dr. Frits Muskiet
Martijn Van Raamsdonk

Master in de klinische psycho-neuro-immunologie: jaar 3
Master Opleiding Universidad Pontifice de Salamanca PNI Europe


Beste student,

U bent nu participant van de master ‘propio’ van de Universidad Pontifice de Salamanca (UPSA),Spanje. Deze master is goedgekeurd door de Universiteit zelf en geeft u toestemming voor het voeren van de titel ‘Master in klinische Psychoneuroimmunologie’.

De master is in samenwerking met de wetenschappelijke commissie van PNI Europe ontwikkeld en wordt ook georganiseerd door PNI Europe in samenwerking met haar landelijke partners. Recht op de mastertitel hebben de mensen die een HBO of Universitair diploma hebben van een gezondheidszorg gerelateerde opleiding. In Nederland zijn dat fysiotherapeuten, verpleegkundigen, natuurgeneeskundigen, artsen, psychologen, diëtisten, HBO opgeleide osteopaten, ergotherapeuten, geneeskundigen specialisten en sportwetenschappers. Andere cursisten zijn welkom om dit plusjaar mee te maken, maar kunnen geen mastertitel ontvangen.

Wij van PNI Europe zijn erg trots op deze grote academische stap en dit is opnieuw een teken dat de opleidingen van PNI Europe van hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn. Voor alle verdere informatie met betrekking tot examens, studiegeld en examengeld zie de bijbehorende hoofdstukken.

Welkom,
Dr. Leo Pruimboom
Dr. Luis Palomegue
Prof. Dr. Marion Raab
Prof. Dr. Frits Muskiet
Tom Fox
Daniel de la Serna
​Itziar Hernandez

Info over de opleiding

Beschrijving van de master

Doelstelling

Het doel van de master is om uw nog dieper mee te nemen in de wereld van de klinische PNI. Let wel, dit is geen theoretische master om wetenschapper te worden. Het is een master om uw als therapeut op een hoger niveau te brengen en in de praktijk strikt wetenschappelijk te werken.

Toelatingseisen 

Voor de mastertitel komen alleen mensen in aanmerking die een bachelor titel hebben of een afgesloten universitaire opleiding hebben gevolgd in een gezondsheidszorg gerelateerde studie. Alle andere cursisten die PNI 1 en 2 gevolgd zijn van harte welkom in het +1 jaar, maar kunnen geen mastertitel krijgen. Deze groep participanten kunnen dan wel hun kennis en praktische vaardigheden verbeteren en krijgen van de verschillende beroepsverenigingen extra studiepunte

Duur van de +1 jaar, c.q. masterjaa

Het +1 masterjaar bedraagt 18 lesdagen opgedeeld in 6 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk.

Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt 220 uur per 18 lesdagen, waarvan 126 contacturen en 94 studie-uren. Tijdens de master opleiding krijgt u twee portfolio opdrachten (praktijk opdrachten) die door de wetenschappelijke commissie beoordeelt worden. Eén opdracht is gerelateerd aan een patiëntencasus en de andere opdracht is een kort review artikel over een werkingsmechanisme (5 - 7 pagina’s).

Accreditatie 

De opleiding is onder review om geaccrediteerd te worden door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. (geen probleem is er al aangegeven)

Klassensterkte 

Er wordt gestreefd naar een klassensterkte van 25 - 45 studenten.

Taal 

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit een presentatie, een begeleidend geschreven hoofdstuk en een aantal artikelen die per module ‘verplicht’ gelezen dienen te worden. Deze informatie is digitaal en we raden u aan het niet uit te printen, maar de computer mee te nemen naar de onderwijs locatie.

Website 

Alle verdere informatie over de master is te lezen op de website van PNI Europe ‘Master’.

Examinering / afronden van de opleiding 

De mastertitel wordt verkregen als beide portfolio opdrachten en het schriftelijk examen als voldoende worden beoordeeld.

Opleiding ontwikkeling 

PNI Europe en haar wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de +1 master opleiding; iedere drie maanden is er een commissie overleg waardoor wij continu up to date blijven. De commissie bestaat uit Prof. Dr. Marion Raab, Prof. Dr. Frits Muskiet, Tom Fox, Daniel de la Serna, Itziar Hernandez en Dr. Leo Pruimboom.

Opleidende instantie 

Alle onderdelen van de opleiding worden verzorgd door docenten van PNI Europe en/of door docenten van partners van PNI Europe op door PNI Europe geselecteerde locaties. De Universiteit is verantwoordelijk voor de uitreiking van de diplomas. Tevens wordt u ‘weer’ student en krijgt een studentenkaart.

Referenties 

www.cpnieurope.es
www.cpnieurope.com
www.cpnieurope.nl

Curriculum

Let op: psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

 1. Neurodegeneratie en het microbioom
 2. Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing
 3. P in PNI – Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde Spiritualiteit en Religie in PNI.
 4. Topsport
 5. Levensstijl-geneeskunde
 6. Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

PNI Master Curriculum + 1: Download Brochure voor meer details

Examen richtlijnen

1.1 Toelating Om de mastertitel te kunnen ontvangen moet u hebben voldaan aan de volgende vier voorwaarden:

 1. PNI 1 en 2 succesvol afgerond (zie examen richtlijnen PNI 1 en 2)
 2. Portfolio opdrachten met voldoende hebben afgerond
 3. Schriftelijk multiple choice examen met een voldoende hebben afgerond. Een voldoende wordt behaald met de officiële academische berekening van een multiple choice examen; 32 goed van 50 vragen
 4. 80% aanwezigheid bij de 6 modules

1.2 Zijn de examens verplicht? 

Ja, aan alle vier de genoemde voorwaarden moet voldaan zijn om de mastertitel te kunnen ontvangen.

1.3 Diploma 

Na het hebben voldaan aan alle voorwaarden ontvangt u van de Universidad Pontifice de Salamanca en PNI Europe de titel de master propio in de Klinische PNI.

1.4 Examentijd - Multiple Choice 

Het examen wordt altijd op de laatste dag van de laatste module afgenomen. De cursisten mogen voor het examen alle informatie die zij tijdens de totale opleiding hebben vergaderd meenemen als naslagwerk. Dit examen is gebaseerd op begrip en niet op wetenswaardigheden. Wij van PNI Europe vinden dat een moderne manier van examen doen beter past bij de huidige tijd.

1.5 Geslaagd / niet geslaagd

Geslaagd betekent hebben voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.1. van deze bijlage.
Niet geslaagd betekent dat de kandidaat niet aan de voorwaarden zo beschreven in 1.1. heeft voldaan. Afhankelijk van de voorwaarde waaraan niet voldaan is, wordt er steeds een optimale oplossing gezocht om toch de mastertitel te kunnen ontvangen. Deze oplossingen zijn op de volgende manier geformuleerd:

A. Voorwaarde 1 - PNI examen 1 en 2
Is hier niet aan voldaan dan kan de kandidaat op een nader te bepalen datum het theorie en/of praktijk-examen alsnog laten afnemen. Deze datum wordt bepaald door PNI Europe en daar kan niet over gecommuniceerd worden (met utzondering van factoren die buiten de macht van de kandidaat liggen)

B. Portfolio opdrachten
Is hier niet op tijd aan voldaan, dan heeft de kandidaat nog zes maanden na de laatste dag van de laatste module de tijd op die alsnog in te leveren. De opdrachten moeten dan nog wel door de wetenschappelijke commissie met een voldoende worden beoordeelt

C. Schriftelijk examen 50 multiple choice vragen
Bij het niet voldoende hebben afgerond van dit schriftelijk examen krijgt de kandidaat de mogelijkheid om binnen drie maanden na het eerste examen een mondeling herexamen te kunnen doen. Dit examen wordt afgenomen op de locatie waar de kandidaat zijn/haar opleiding heeft afgerond en staat onder leiding van één van de leden van de wetenschappelijke commissie

D. 80% aanwezigheid
Bij het niet hebben voldaan aan deze eis kan de kandidaat in het volgende jaar de gemiste modules inhalen. Dit wel tegen betaling van 60% van de officiële moduleprijs.

1.6 De portfolio opdrachten

De portfolio opdrachten bestaan uit: 1. Een casestudie van een patiënt uit uw eigen praktijk. De eisen aan deze casestudie worden ter zijner tijd op de website gepubliceerd. 2. Een kort artikel (max. 5 – 8 pagina’s) met betrekking op een bepaald werkingsmechanisme of metamodel en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. De keuze wordt bepaald door de kandidaat zelf, maar moet wel binnen het klinisch PNI vakgebied horen.

Data

PNI MASTER JAAR 3 - 2020 – 2021

Module 1: 3, 4 & 5 nov 2020 (online)
Module 2: 11, 12 & 13 jan 2021 (online)
Module 3: 22, 23 & 24 feb 2021 (online)
Module 4: 22, 23 & 24 maart 2021 (online)
Module 5: 22, 23, 24 & 25 april 2021 (4 dagen!LIVE)
Module 6: 14, 15 & 16 jun 2021 (LIVE)

Theorie EXAMEN van PNI 2: 30 november (online)

Kostprijs en inschrijven

 

PRIJS 2020

€ 3.450
(vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal. KMO-portefeuille is van toepassing -30% korting)
Als je de mastertitel wilt behalen komt op de cursusprijs een 15% extra. 15% van €3.450,- = €517,50. Voor dit bedrag krijg je een aparte factuur. Daarnaast wordt aan het einde een eenmalige betaling vereist van €250,- in verband met uitgifte van diploma’s.

KMO- PORTEFEUILLE

Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting, enkel voor Belgen) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’. Aanvraag van de KMO-P dient te gebeuren aan de hand van de factuur die u van ons zal ontvangen, en kan tot ten laatste 2 weken na aanvang van de opleiding. 

Wel vragen we de factuur (en eventuele doorstorting vanuit de KMO-P) voldaan te hebben vòòr aanvang van de opleiding.

Leslocatie

Adres indien de lesdagen LIVE worden gegeven:

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159
9090 Melle, België

Opgelet! 

4 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een mail met praktische informatie, waar per lesdag de locatie zal meegedeeld worden, dit in verband met mogelijke Coronavirus maatregelen. Wordt het gebruik van gezichtsmaskers verplicht dan zult u daar zelf voor moeten zorgen. Datzelfde zou gelden voor al het mogelijke andere materiaal dat door de verschillende overheids- instanties eventueel verplicht zou worden gesteld. We rekenen op jullie eigen verantwoordelijkheidszin betreft de veiligheid en hygiëne tijdens deze lesdagen.

Veranderingen in 2020-2021
 • 75% onderwijs online en 25% live.
 • Gedurende de gehele opleiding worden per lesmodule twee extra online uren georganiseerd onder supervisie van de docent. Er wordt gewerkt in kleine groepjes om Q&A omtrent de gegeven lesdagen beantwoord te krijgen. In totaal worden twaalf extra uren per opleidingsjaar georganiseerd (= deep learning).
 • Iedereen krijgt een terugkijklink van iedere module binnen vijf dagen na afloop en de opnames blijven één maand ter beschikking. Vooral deze verandering gaat een grote impact hebben op de kwaliteit van onze opleidingen. Na een representatief marktonderzoek hebben we waargenomen dat de terugkijklink de studenten op een optimale manier begeleidt. KPNI is een prachtig vak en ‘eist’ van de cursist aandacht en toewijding. Met de terugkijklink kan al het geoffreerde materiaal ontelbare keren herhaald beluisterd worden terwijl de presentatie zichtbaar is. Dit betekent dat men zich alles veel meer eigen kan maken en module na module met elkaar kan verbinden.
Inschrijven

Vragen?

Twijfelt u of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen? Heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Inschrijven