Toegepaste Kinesiologie

Toegepaste Kinesiologie 


'Het symptoom is nooit het echte probleem' is een bekende slagzin uit de kPNI. 
In de eerste plaats gebruiken we de anamnese om inzicht te krijgen in de verstoorde werkingsmechanisme van onze patiënt.

De correcte toepassing van de toegepaste kinesiologie vormt een mooie tool om onze patiënt verder in kaart te brengen.

We zijn er ons van bewust dat de wetenschappelijke waarde van deze tool nog niet kan tippen aan de hoge standaard die we ons zelf opleggen in de KPNI. Omdat vele therapeuten (en ook wij) dagelijks gebruik maken van kinesiologie om hun vermoedens te staven en de verstoorde werkingsmechanismen in kaart te brengen, bieden we seminaries aan met leading expert Joe Shafer en Thomas D’havé om de allernieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de kunst van het spiertesten.

Opleidingsprogramma

Het programma bestaat uit een reeks van afzonderlijke modules die los van elkaar en in gelijk welke volgorde gevolgd kunnen worden. Ze worden gedoceerd door Thomas D'havé (in het Nederlands) en door Joe Shafer (in het Engels). Het aanbod zal jaarlijks variëren. 

 1. Metabole Reeks 2020 (door Joe Shafer - ENG)
 2. Beheers het ABC van de kinesiologische testprocedure (door Thomas D'havé - NL)
 3. 'Where CPNI meets Applied Kinesiology': darm-en immuunsysteem (door Thomas D'havé  - NL)
 4. Orthopedic Evaluation of Upper Extremity and Neck (door Joe Shafer - ENG)
 5. Cranium, TMJ & Proprioception (door Joe Shafer - ENG)
 6. Visceral Dysfunction (door Joe Shafer - ENG)
 7. Metabole Reeks 2021 (door Thomas D'havé - NL)

De inhoud en de praktische info van de zes modules staat per module heel concreet uitgelegd hieronder.

Info over de opleiding

1. Metabole reeks 2020

Opleidingsprogramma

Deze reeks van 4 modules is progressief opgebouwd en modules kunnen daarom niet afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1: Introductie concept spiertesten

In deze module wordt het concept van de spiertesting als ondersteunende tool geïntroduceerd. Deze vaardigheden zijn een vereiste voor de volgende metabole workshops. Er wordt veel aandacht besteed aan de correcte uitvoering van de spiertesten (detecteren van compensaties, timing,….) en noodzakelijke concepten als normo-, hypo- en hypertone spier en hun klinische relevantie met betrekking tot metabole problematiek worden uitvoerig toegelicht en ingeoefend...

Module 2: Het immuunsysteem

Het immuunsysteem als basis van low grade inflammation is een basisconcept in de kPNI. Shafer heeft een concept uitgewerkt om door specifieke immunologische challenges te achterhalen of er sprake is van een overactief (upregulatie) of een onderdrukt immuunsysteem (immuunsupressie) en waar de bron van de ontsteking zich bevindt. Tot slot brengen we een orthomoleculaire interventie en strategie in kaart om te zorgen voor immunologische rust.

Module 3: Het stresssysteem

De HPA-as wordt uitvoerig bestudeerd. Is er sprake van uitgeputte bijnieren of is er sprake van hyperadrenia. Wat is de relatie van deze langdurige stress op de hersenen en de rest van het lichaam.

Het concept van neuro-inflammatie in relatie met low grade inflammation en neurogene stress wordt toegelicht.

Ook de relatie van het stresssysteem met de bloedsuikerspiegel en anderen hormonen zoals de schildklier en het voortplantingssysteem komt aan bod.

Module 4: Het Spijsverteringssysteem

In deze module wordt de normale en de afwijkende pH in al zijn aspecten getest, zowel in een digestieve en metabole context. Daarnaast gaan we in op concepten als mucosale integriteit, H. Pylori infectie, hypochlorhydria, dysbiosis. Exocrine Pancreatic Insufficiency. The Human Microbiome en Detox-Pathways.

Voor wie is deze reeks

De reeks van 4 modules is in eerste plaats bedoeld als extra tool voor osteopaten, kinesitherapeuten, artsen, personal trainers en chiropractoren die zich verdiepen in de metabole oorzaken van symptomen.

Een diepgaande basiskennis van de anatomie, fysiologie en manuele basisvaardigheden (palpatie, anatomie,…) zijn een vereiste om de rode draad van het concept te kunnen volgen. Het volgen van de (voor-) opleiding kPNI is geen noodzaak om deel te nemen.

Over docent Joe Shafer

kPNIBelgium oprichter Thomas D’havé over Joe Shafer: “Ik volg en organiseer reeds een 10-tal jaar seminaries met Joe Shafer aan de International Academy of Osteopathy en nog steeds ben ik onder de indruk van zijn accuraatheid en precisie in diagnostiek. Joe is chiropractor van oorsprong, maar heeft zich tientallen jaren verder bekwaamd in in de Applied Kinesiology (Toegepaste Kinesiologie). In deze discipline is hij een veelgevraagd internationaal spreker.

In de AK vond ik een mooie tool om de kennis uit de klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) verder te vertalen naar de praktijk om het vermoeden van gestoorde werkingsmechanisme te bevestigen of te ontkennen. Nu enkele jaren later wil ik deze kennis breder toegankelijk maken voor mijn collega’s. Vanuit zijn expertise lijkt Joe Shafer mij de ideale leermeester.”

Thomas: “Ikzelf zal Joe assisteren tijdens de praktijksessies en af en toe een Nederlandse samenvatting toevoegen.

Praktische informatie

Data

31 jan/1 feb, 13/14 maart, 24/25 april, 29/30 mei 2020
Telkens op vrijdag en zaterdag

Duur van de cursus en lestijden:
8 dagen, telkens van 9u tot 17u30

Locatie 

kPNI Huis of Adequat Business Center te Melle
(afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen)

Cursusprijs

€ 1.895
Inclusief PNI lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’.

2. Beheers het ABC van de kinesiologische testprocedure

Het concept van spiertesting staat of valt met het correct uitvoeren van de test. Deze kennismakingsdag is de ideale dag om kennis te maken met het concept van de kinesiologie. U ontdekt of deze tool u ligt alvorens in te stappen in één van de vervolgmodules. Sommigen gebruiken deze module ook om hun vaardigheden verder te trainen.

Opleidingsprogramma

 1. Introductie van de neurologische spiertest als aanvullende instrument in de praktijk: wat zijn de sterktes én de zwaktes van het concept en hoe gaan we daarmee om.
 2. Testprocedure: alles staat of valt met het correct uitvoeren van een spiertest. Deze skill vraagt blijvende verdieping.  Aandacht wordt besteed aan: Uitgangspositie van patient én therapeut. Examiner vs patient-induced muscle test: a matter of timing.Opsporen van compensaties
 3. Specifieke spiertesting: In tegenstelling tot andere concepten waarbij wordt uitgegaan van één spier om alles te testen, maken we gebruik van verschillende spieren elk met zijn unieke relaties. Dit stelt ons in staat om gemakkelijk in te tunen op de klacht van de patient. Bij kniepijn testen we de spieren rond de knie om een ingang te vinden.
 4. From weakness to strength: we testen net zo lang door tot we een zwakte hebben gevonden. Het kan zijn dat we deze vinden zonder extra provocatie (in the clear) of dat we een mechanische, emotionele of mechanische challenge moeten toevoegen.
 5. Hypertone vs Hypotone spier: Zeker wanneer we spiertesting gebruiken als tool of linken te leggen met het metabole systeem is het interessant om een onderscheid te maken tussen hypertone en hypotone spieren: een orgaan kan te veel of te weinig actief zijn.
 6. De magneet als handige tool. Op het moment dat een zwakte geïdentificeerd is gaan we de oorzaak hiervan opsporen met behulp van therapy localisation. Dit kunnen we doen met de vingers maar ook (en efficiënter) met de magneet.
 7. Oefenen van de belangrijkste spieren die noodzakelijk zijn om de specifieke modules van Shafer (LINK) of de integratiemodules te kunnen volgen
 8. Uittesten van suppletie. Vaak is het moeilijk om in te schatten of een voedingssupplement goed wordt verdragen of niet. Of om een keuze te maken tussen verschillende middelen. Daarom ‘vragen’ we het aan het lichaam.

Voor wie is deze reeks

Een diepgaande basiskennis van de anatomie, fysiologie en manuele vaardigheden zijn een basisvoorwaarde. Deze cursus staat volledig los van de Orthomoleculaire Therapie en de kPNI. Het is een ideale cursus voor therapeuten met een manuele achtergrond zoals osteopaten, kinesitherapeuten, manuele therapeuten, fysiotherapeuten, chiropractoren om kennis te maken met het concept alvorens aan te melden voor de vervolgmodules.

Over docent Thomas D'havé

Thomas D’havé is één van de oprichters van kPNIBelgium. Hij organiseert reeds meer dan 10 jaar seminaries in Applied Kinesiology. Hij is een trouwe adept van het systeem van zijn mentor en wereldautoriteit Joe Shafer. Thomas is werkzaam op het hoogste niveau in de sport en heeft zijn sporen verdiend bij topclubs als West Ham United, Ajax Amsterdam en de Rode Duivels. Voor hem is toegepaste kinesiologie dé aanvulling op zijn osteopatische achtergrond om mechanische letsels snel en efficiënt in kaart te brengen. Zijn actuele passie is de de vertaling van de kennis van de klinische psycho-neuro-immunologie naar de praktijk door middel van spiertesting.

Praktische informatie

Data

18 juni 2020 (VOLZET)

24 juli (VOLZET)

4 september

Locatie

kPNI huis Melle
Brusselsesteenweg 155 
9090 Melle

Cursusprijs

€ 250

3. 'Where CPNI meets Applied Kinesiology': darm-en immuunsysteem

Opleidingsprogramma

Het Immuunsysteem

1. Het immuunsysteem: inzichten uit de klinische psycho-neuro-immunologie vertaald naar de praktijk
2. Wat is het voordeel low grade inflammation?
3. De immunologische th1/th2-balans anders bekeken.
4. Mitochondriën: It’s all about oxygen maar … wordt het toegestaan door de stuurman?
5. De longen als interessante toegangspoort
6. De relatie tussen het immuunsysteem en botproblematiek
7. Het Vitamine D-receptorblock in relatie met lage rugpijn.
8. Vervetting van organen zoals het hart, de lever, de pancreas

De darmen

1. De 1001 relaties van het microbioom:
     a. De impact van neuro-inflammatie van de hersenen op het microbioom
     b. De relatie met neurotransmitters in de hersenen
     c. De productie van short-chain-fatty acids
     d. Het evenwicht tussen schimmels, virussen en bacteriëN
     e. Neutraliseren van spijsverteringsenzymen
2. De cruciale rol van de nervus vagus als intermedium tussen de hersenen en de darmen
3. De zoogdierenmolecule Neu5GC: a silent killer
4. Het verschil tussen een lokale en een systemische gluten-intolerantie.
5. The Gut Brain Axis
6. The Kynerunine Pathway

Voor wie is deze reeks

Dit programma is voor diegene die graag de kennis van de kinesiologie wil integreren met de principes uit de klinische pscycho-neuro-immunologie. Een achtergrond kPNI of orthomoleculaire therapie is niet noodzakelijk aangezien Thomas de relevante informatie uitvoerig zal toelichten. Deze cursus richt zich op manuele therapeuten als osteopaten, manuele therapeuten, kinesitherapeuten, chiropractoren of andere manuele disciplines. Een  achtergrond in spiertesting of het volgen van onze kennismakingsdag is een noodzaak om in te stappen om de homogeniteit van de groep te bewaren.

Over docent Thomas D'havé

Docent Thomas D’havé is al 20 jaar gefascineerd door het concept van spiertesting. Het is zijn passie om de nieuwste inzichten uit de kPNI te integreren en uit te kristaliseren in de praktische toepasbare methodiek van de spiertesting. Elke keer opnieuw verfijnt hij zijn systeem om zo efficiënt mogelijk de verstoorde werkingsmechanismen gelinkt aan de klacht van de patient op te sporen in de praktijk. Elk seminar is opgebouwd rond een aantal concepten uit de kPNI en kan afzonderlijk gevolg worden.

Praktische informatie

Data

Donderdag en vrijdag 24 - 25 september 2020

Locatie 

kPNI huis Melle
Brusselsesteenweg 155
9090 Melle

Cursusprijs

€ 495

4. Orthopedic Evaluation of Upper Extremity and Neck

Content

Upper extremity and Neck: Orthopedic Evaluation & Neuro-Interlink Treatment 

The Neuro-interlink procedure is probably the most important manual treatment method to be discovered in the last 100 years.  It revolutionizes manual therapies by making them more specific and effective. 

The treatment can be used on acute trauma without risk of exacerbating the pain and dysfunction and makes almost miraculous changes in range of motion, pain and disability symptoms immediately following treatment.  Treatment takes only  5 -7 seconds and, if properly applied, lasts forever. 

When injury occurs, a complex neural circuitry is initiated that monitors the trauma and eventual healing.  Very often, healing takes place but not always total healing.  This causes the joint to remain over-sensitized to external stressors and predisposes the joint to further injury.  The brain tries to protect the joint by restricting motion and initiating pain when it should not. Neuro-Interlink works by returning the neural circuitry, related to the injury, back to normal.  When this is done, the brain and the body become one again and normal function is restored.

20 years have passed since its first development and thousands of practitioners still marvel at the its simplicity and efficacy.  No other technique comes close to the corrective ability of Neuro-Interkink.  Interlink treatment is not only effective on joints, but muscle and bone as well. In this course we will also apply it to the neck and the suboccipital area.

Topics:

1.     Upper Extremities Muscles Evaluation
2.     The Interlink Protocol
3.     Glenu-humeral joint & Labrum Evaluation and treatment
4.     The Sternoclavicular and Acromioclavicular Joint evaluation
5.     The elbow dysfunction and nerve entrapments.
6.     The Interosseous area of the forearm
7.     The Wrist and Hand – difficulties in Assement
8.     Upper Extremity Bone lesions
9.     Nerve Entrapments
        a) Plexus brachialis 
        b) Classic Entrampents
        c) Carpel tunnel

10.  Evaluation and Treatment of the Neck
       a) Whiplash
       b) Relation with Phenic Nerve
       c) The scalenes

11.  The Suboccipital Area
      a) Evaluation
      b) Consequences of trauma
      c) The relation with craniosacral restrictions

12. Quick Evaluation procedure using the Infrared lamp.
13.   Step for stap procedure: A case.

For who

The modules with Joe Shafer are for those who want to delve further into the art of muscle testing. A manual background with prior knowledge and experience with muscle testing are a prerequisite for following the common thread of the concept. The course is primarily intended as an additional tool for osteopaths, physiotherapists, doctors, personal trainers and chiropractors. Participating in the cPNI-course is not necessary. Consider our introductory day in preparation for the Joe Shafer.

About dr. Joe Shafer

Dr Joe Shafer is one of the leading international teachers in applied kinesiology in recent decades. kPNIBelgium is proud to have Joe as a guest lecturer since 2018 to share his broad expertise and knowledge. According to Thomas D’havé, Joe is a unique teacher because he is always innovating, modest super critical for himself on the technical execution of the manual muscle tests and provides excellent practical feedback to the students.

Practical info

Data

2 modules: 11-12 sept 2020 and 9-10 okt 2020

Location 

kPNI huis or Adequat Business Center Melle 

Price

€ 990

5. Cranium, TMJ & Proprioception

Content

The temperomandibular (TMJ) joint has been a hot item for years. Just think of the use of the bit plate. The good news is that in recent years everyone has become more and more aware of the descending chain from the jaw to the lower extremity. But how can we address this area in a practical way? Driven by the Belgian chiropractor Jean-Pierre Meersseman – who worked at the famous MilanLab – the TMJ is now screened regularly almost at every self-respecting sports club.

But the cranial systel is more than the TMJ:

 • What about the consequences of a skull trauma?
 • What about the universal occipital fault after birth trauma?
 • What about the proprioceptive influence of the eyes in the entire system?
 • What is the impact of the cranium on the lumbopelvic region?
 • What about the avaluation of the dural system?
 • How can we evaluate the cranial nerves?

In these seminars we learn to evaluate and correct the craniosacral system and in it’s relations. Shafer’s no-nonsense structural way of evaluating and correcting the cranium is an added value for every manual therapist.

Topics Weekend - Cranium & Dura

1) Is the cranio-sacral system involved in my patient? Introduction of jugular compression.
2) How we differentiate between primary and secondary cranial lesions
3) Evaluation and Treatment of the Neurocranium using the interlink protocol
4) Evaluation and Treatment of Viscerocranium
5) Evaluation of craniosacral sutures
6) Special attention to the intraosseous condylar fault of occiput from birth - a true universal fault with implications on the foramen jugulare (evaluation of vagal, glossopharyngeal and accessorius nerve)
7) Whole body evaluation: the interaction of the cranium with the dura and the pelvis
8) Ascending and Descending Chains

Topics TMJ & cranial nerves

1) Direct Evaluation of the TMJ: Challenges and correction using the interlink protocol.
    - Ligaments (pterygomandibular and sphenomandibular)
    - Capsule
    - Meniscus
    - Muscles

2) The clicking jaw as a multifactorial problem 
3) The Trigeminocardiac Evaluation
4) The Metabolic Jaw
5) Neurological Tooth and Dental evaluations
6) Evaluation and practical experience in temporary silicone bite plane appliance construction.
7) Evaluation of proprioception related cranial nerves: eye movement and vestibulocochlear balance.
8) When time is permits: casuistic evaluation.

For who

The modules with Joe Shafer are for those who want to delve further into the art of muscle testing. A manual background with prior knowledge and experience with muscle testing are a prerequisite for following the common thread of the concept. The course is primarily intended as an additional tool for osteopaths, physiotherapists, doctors, personal trainers and chiropractors. Participating in the cPNI-course is not necessary. Consider our introductory day in preparation for the Joe Shafer.

About dr. Joe Shafer

Dr Joe Shafer is one of the leading international teachers in applied kinesiology in recent decades. kPNIBelgium is proud to have Joe as a guest lecturer since 2018 to share his broad expertise and knowledge. According to Thomas D’havé, Joe is a unique teacher because he is always innovating, modest super critical for himself on the technical execution of the manual muscle tests and provides excellent practical feedback to the students.

Practical info

Data

2 modules:
20-21 november 2020 and 11-12 december 2020

Location 

kPNI huis or Adequat Business Center Melle 

Price

€ 990

 

6. Visceral Dysfunction

Content

Anno 2020 we cannot remain blind to the influence of the visceral system on our overall functioning. Osteopaths, but also more and more other manual disciplines use direct and indirect techniques to mobilize organs. Sometimes it prooves to be efficient, sometimes not at all.

Dr Joe Shafer has develooped an effective system for perfecing visceral diagnostics. Next to that he makes use of infralight and vibration to confirm diagnostics. He developped a treament concept, using meridians, to correct the visceral lesions. We finish by deepening the emotional part of the viscera.

Topics to be covered:

The Diaphragm & it’s relations

 1. Diaphragm & Hiatus hernia evaluation
 2. Differentiation between the crus and costal diaphragm
 3. Common vagal distorsion at the pericardium and diaphragm
 4. The relation of the diaphragm with the iliacus and hip problems
 5. Costal diaphragm evaluation using Low Hz Vibration 
 6. Gastro-oesephageal Reflux evaluation

Intrathoracic Evaluation

 1. Creative Evaluation of structures within the thorax for hidden problem: Lung,Pericardium and Mediastinal Challenges
 2. The Visceral impact of thoracic trauma.
 3. Thoracic Spine and Rib Evaluation

Viscera & Nerves

 1. Evaluation and treatment of the nervus vagus
 2. Evaluation and treatment of the phrenic nerve and it’s relation with the levator scapulae

Visceral evaluation and treatment: new methods

 1. Infrared Light Challenges for visceral and brain dysfunction
 2. Differentiation between Structural and Metabolic Visceral Disturbances.
 3. Meridian Treatment Protocol for the Viscera
 4. Viscera & Emotions

For who

The modules with Joe Shafer are for those who want to delve further into the art of muscle testing. A manual background with prior knowledge and experience with muscle testing are a prerequisite for following the common thread of the concept. The course is primarily intended as an additional tool for osteopaths, physiotherapists, doctors, personal trainers and chiropractors. Participating in the cPNI-course is not necessary. Consider our introductory day in preparation for the Joe Shafer.

About dr. Joe Shafer

Dr Joe Shafer is one of the leading international teachers in applied kinesiology in recent decades. kPNIBelgium is proud to have Joe as a guest lecturer since 2018 to share his broad expertise and knowledge. According to Thomas D’havé, Joe is a unique teacher because he is always innovating, modest super critical for himself on the technical execution of the manual muscle tests and provides excellent practical feedback to the students.

Practical info

Data

2 modules: 
12-13 march 2021 and 11-12 june 2021

Location 

kPNI huis or Adequat Business Center Melle 

Price

€ 990

 

7. Metabole reeks 2021

Opleidingsprogramma

Deze reeks van 4 modules is progressief opgebouwd en modules kunnen daarom niet afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1: Introductie concept spiertesten

In deze module wordt het concept van de spiertesting als ondersteunende tool geïntroduceerd. Deze vaardigheden zijn een vereiste voor de volgende metabole workshops. Er wordt veel aandacht besteed aan de correcte uitvoering van de spiertesten (detecteren van compensaties, timing,….) en noodzakelijke concepten als normo-, hypo- en hypertone spier en hun klinische relevantie met betrekking tot metabole problematiek worden uitvoerig toegelicht en ingeoefend..

Module 2: Het immuunsysteem

Het immuunsysteem als basis van low grade inflammation is een basisconcept in de kPNI. Shafer heeft een concept uitgewerkt om door specifieke immunologische challenges te achterhalen of er sprake is van een overactief (upregulatie) of een onderdrukt immuunsysteem (immuunsupressie) en waar de bron van de ontsteking zich bevindt. Tot slot brengen we een orthomoleculaire interventie en strategie in kaart om te zorgen voor immunologische rust.

Module 3: Het stresssysteem

De HPA-as wordt uitvoerig bestudeerd. Is er sprake van uitgeputte bijnieren of is er sprake van hyperadrenia. Wat is de relatie van deze langdurige stress op de hersenen en de rest van het lichaam.

Het concept van neuro-inflammatie in relatie met low grade inflammation en neurogene stress wordt toegelicht.

Ook de relatie van het stresssysteem met de bloedsuikerspiegel en anderen hormonen zoals de schildklier en het voortplantingssysteem komt aan bod.

Module 4: Het Spijsverteringssysteem

In deze module wordt de normale en de afwijkende pH in al zijn aspecten getest, zowel in een digestieve en metabole context. Daarnaast gaan we in op concepten als mucosale integriteit, H. Pylori infectie, hypochlorhydria, dysbiosis. Exocrine Pancreatic Insufficiency. The Human Microbiome en Detox-Pathways.

Voor wie is deze reeks

De reeks van 4 modules is in eerste plaats bedoeld als extra tool voor osteopaten, kinesitherapeuten, artsen, personal trainers en chiropractoren die zich verdiepen in de metabole oorzaken van symptomen.

Een diepgaande basiskennis van de anatomie, fysiologie en manuele basisvaardigheden (palpatie, anatomie,…) zijn een vereiste om de rode draad van het concept te kunnen volgen. Het volgen van de (voor-) opleiding kPNI is geen noodzaak om deel te nemen.

Over docent Thomas D'havé

Thomas D’havé is één van de oprichters van kPNIBelgium. Hij organiseert reeds meer dan 10 jaar seminaries in Applied Kinesiology. Hij is een trouwe adept van het systeem van zijn mentor en wereldautoriteit Joe Shafer. Thomas is werkzaam op het hoogste niveau in de sport en heeft zijn sporen verdiend bij topclubs als West Ham United, Ajax Amsterdam en de Rode Duivels. Voor hem is toegepaste kinesiologie dé aanvulling op zijn osteopatische achtergrond om mechanische letsels snel en efficiënt in kaart te brengen. Zijn actuele passie is de de vertaling van de kennis van de klinische psycho-neuro-immunologie naar de praktijk door middel van spiertesting.

Praktische informatie

Data 

Nog te bepalen

Locatie

kPNI Huis of Adequat Business Center te Melle (afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen)

Lesmateriaal

De hand-outs worden u tijdig voor het seminarie online doorgestuurd.

Cursusprijs

€ 1.895 
Inclusief PNI lunch, koffie/thee en lesmateriaal.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Wanneer u gebruik wenst te maken van betaling via de KMO-portefeuille (30% korting) dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier onder de kop ‘Opmerkingen’.

Inschrijven

Vragen?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om deze opleiding Toegepaste Kinesiologie bij ons te kunnen volgen, of heeft u een specifieke vraag over deze opleidingen die hierboven niet beantwoord wordt?
Stuur uw vraag naar nienke@kpnibelgium.com. Wij helpen u graag verder!

Inschrijven