Privacy

Vanaf 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR en AVG in het Nederlands) van kracht. Hiermee geldt dezelfde privacywetgevingin de hele Europese Unie (EU),welke kaders bepaalt waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden. Zo moet er altijd een geldige reden zijn waarom de persoonsgegevens verzameld worden (met duidelijk omschreven doel),en worden een aantal rechten hieromtrent meer transparant.

U hebt recht opinzagein de gegevens die wij van u verzamelen en de doeleinden waarvoor wij ze wensen te gebruiken; met name nieuwsbrieven, uitnodigingen voor lezingen en congressen, wijzigingen of opmerkingen m.b.t. de lessen en examens, het delen van artikels geschreven door Thomas D'Havé of onze partner Bonusan, het verspreiden en updaten van lesmateriaal en examens, etc... Voor dit laatste werken wij nauw samen met Natura Foundation uit Nederland.

Uw contactgegevens worden om deze reden dan ook met Natura Foundation gedeeld, opdat zij jullie kunnen contacteren bij wijziging van lesmateriaal en het uitsturen van certificaten e.d. Gegevensverwerking zal beperkt worden tot het hoogstnodige (zie bovenstaande opsomming). U kan ook ten allen tijde beroep doen op het verwijderen van uw persoonsgegevens of het uitschrijven van de nieuwsbrief.

Sporadisch zullen er testimonials worden afgenomen van cursisten, filmpjes en foto’s worden gemaakt. Hiervoor zal mondelinge of schriftelijke toestemming worden gevraagd. Bij het beantwoorden van de vragen van de testimonial mogen wij ervan uitgaan dat u toestemming geeft tot het delen van deze informatie (en foto) op de website en social media. Indien dit niet het geval is dient u dit uitdrukkelijk te vermelden. kPNI Belgium is echter in geen geval verantwoordelijk voor het verder verspreiden en delen van deze informatie en beeldmateriaal door derden.